Monday, March 19, 2018

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!
.
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് ,
ഇലകളും കൊമ്പുകളും
കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ
പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് ,
തനിക്കു കീഴിലെ ഓരോ മൺതരിയെയും
തന്റെ വേരുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തി
ശുദ്ധവായുവും ആ വായുനിറയെ സുഗന്ധവും നിറച്ച്
പരിലസിക്കുന്ന മഹാ വൃക്ഷങ്ങൾ ...!!!
.
ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നിലും
തന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വളച്ച് അവർ നമസ്കരിക്കുന്നത്
ഓരോ പേമാരിയിലും തങ്ങളുടെ വേരുകളുയർത്തി
അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ,
തന്റെ കഴിവുകേടോ കീഴടങ്ങലോ അല്ലെന്ന്
ആ ഓരോ മഹാമാരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും ശേഷവും
വർധിത വീര്യത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട്
വിളിച്ചുപറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് .....!
.
ഓരോ പൂക്കളും ഓരോ പഴങ്ങളും
വ്യത്യസ്തമാകുന്നതുപോലെ
ഓരോ മരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതിലല്ലാതെ
അവയോരോന്നും അനിവാര്യതകൂടിയാണെന്ന്
ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കൂടി വേണ്ടി
വീണ്ടും ഓരോ പെണ്ണും
ഓരോ വന്മരങ്ങൾ തന്നെയുമാകുന്നു ....!
.
തന്നെത്തന്നെ ചേർത്തുനിർത്തി
തനിക്കു ചുറ്റും കൂട്ട് കൂട്ടി
തന്നെയും തനിക്കു ചുറ്റിനെയും
ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തി
ഒറ്റയിൽനിന്നും ഇരട്ടയിൽനിന്നും
ജീവനത്തിന്റെ , അതിജീവനത്തിന്റെ
ഒരു മഹാവനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന
അത്ഭുതവും അതുല്യതയുമാകുന്നു ....!
.
ബുദ്ധന് വരെ ബോധോദയം നൽകാൻ മാത്രം
പ്രാപ്തിയുള്ള ബോധി വൃക്ഷങ്ങളായും ,
കൊമ്പുകൾ വിരിച്ച് വേരുകൾ വിടർത്തി,
അനശ്വരതയോടെ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ,
തനിക്കു ശേഷവും തന്റെ തുടർച്ചയായി
താൻ തന്നെയാകുന്ന തൈമരങ്ങളുണ്ടാകാൻ കൂടി വേണ്ടിയും
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, March 12, 2018

കർഷകർക്കൊപ്പം ...!!!

കർഷകർക്കൊപ്പം ,
പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊപ്പം ,
എന്റെയും വിശപ്പകറ്റുന്നവർക്കൊപ്പം ,
മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾക്കുമൊപ്പം
ഈ ഞാനും ...!!!

Sunday, March 11, 2018

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!
.
ആകെ
ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്
അവരോരോരുത്തരും
എന്നോട് പറയുന്നത് ...!
.
പിന്നെ,
ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രം
വിശ്വസിക്കാനും
അവരെന്നോട്
ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...!
.
അതിനു തയ്യാറായി
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ
അവരോരോരുത്തരും പറയുന്നത്
അവരവരുടെ
ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള
ഓരോ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, March 7, 2018

പ്രണയം എന്നത് ...!!!

പ്രണയം എന്നത് ...!!!
.
പ്രണയം എന്നത്
ഒരു വ്യവഹാരമല്ല
കൊടുക്കുന്നത് പോലെ
തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ...!
.
തീർച്ചയായും
മറിച്ചതൊരു
അനുഭവമാണ്
തന്നിലേക്ക്
തന്നെത്തന്നെ ചേർക്കുന്ന
ആത്മ നിർവൃതിയുടെ
അമൂല്യമായൊരനുഭവം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, March 1, 2018

ആദിവാസി സ്നേഹം ...!!!

ആദിവാസി സ്നേഹം ...!!!
.
എല്ലാവരെയും പോലെ
ആദിവാസികളോട് /
കാനന വാസികളോട് പ്രത്യേകിച്ച്
എനിക്കും സ്നേഹമാണ് ,
അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം .....!
.
വർഷാവർഷം വലിയ തുകകൾ
അവർക്കുവേണ്ടി വകയിരുത്തുന്ന
സർക്കാരുകളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരയെയും പോലെ
അവരെ മതം മാറ്റാൻ മാത്രം
ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നവരെ പോലെ
അവർക്കുവേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച
സാമൂഹിക സംഘടനകളെ പോലെ
അവരുടെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ
മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികളെ പോലെ
അവർക്കുവേണ്ടി കഥകളും കവിതകളും എഴുതി
കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകരെ പോലെ
എനിക്കും അവരോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ് ...!
.
എന്റെ സ്‌നേഹത്തിൽ പക്ഷെ
പകുതിയിലേറെയും
അവരുടെ ഭൂമിയോടാണ്
പിന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളോടും
അവരുടെ വന വിഭവങ്ങളോടും
ബാക്കി സ്നേഹം
അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുക വഴി
എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രശസ്തിയിലുമാണ് ...!
.
ഇങ്ങിനെ എന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ
പലയിടത്തും പകുത്തു പോയതിനുശേഷം
ആ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ
എന്റ്റെ കയ്യിൽ സ്നേഹം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
അതെങ്ങിനെ എന്റെ തെറ്റാവും ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, February 28, 2018

അണികളോട് ...!!!

അണികളോട് ...!!!
.
വെട്ടിയും
കുത്തിയും
ബോംബെറിഞ്ഞും
എതിരാളികളെ കൊല്ലിക്കുന്ന
നേതാക്കന്മാരുടെ
മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ
അങ്ങിനെയൊരക്രമത്തിൽ
കൊല്ലപ്പെടും വരേയും
അക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
പാർട്ടികളുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുംവരെയും
മാത്രമേ ഉള്ളു
ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവും
എന്നതൊരു യാഥാർഥ്യമായിരിക്കെ
നഷ്ട്ടം പിന്നെയും
കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ
കുടുംബത്തിന് മാത്രമെന്ന്
എന്നാണ് ഇനിയീ
അണികൾ തിരിച്ചറിയുക ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, February 25, 2018

വിശപ്പ് ....!!!

വിശപ്പ് ....!!!
.
അതെ
വിശപ്പ് തന്നെയാണ് ജീവൻ , ജീവിതവും
കാഴ്ചയും കാരണവും പരിഹാരവും
വിശപ്പ് തന്നെയാണ് മരണവും ....!
.
ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു , പ്രതിഷേധിച്ചു
പാട്ടുപാടി , കഥയും കവിതയുമെഴുതി
വിളക്കുകൊളുത്തി , നാടകം കളിച്ചു
നവ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ണീർകടലൊഴുക്കി .... !
.
പക്ഷെ
എന്നിട്ടുമിപ്പോഴും വിശക്കുന്നവൻ പട്ടിണിയിൽ തന്നെ
ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും അധഃകൃതരും തന്നെ ,
അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം
ഇപ്പോഴും പുറമ്പോക്കുകളിൽ തന്നെ ....!
.
വിശക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് കള്ളൻ
അവൻ തന്നെ ഭ്രാന്തനും എതിരാളിയും
വിശക്കുന്നവനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനും
എന്നിട്ടും
അവന്റെ വിശപ്പുമാത്രം പിന്നെയും ബാക്കി ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, February 12, 2018

പുതുതലമുറ മാതാപിതാക്കൾ ....!!!

പുതുതലമുറ മാതാപിതാക്കൾ ....!!!
.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കൂടി ക്ലാസിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപികയെ ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതിന്റെ ഫലമായി നല്ല അദ്ധ്യാപികയെന്നു പേരെടുത്തിട്ടുള്ളവരെങ്കിലും അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വാർത്തകണ്ടു ....!
.
അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നേരനുഭവം എനിക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതിവിടെ കുറിക്കണം എന്ന് തോന്നി ....!
.
ഒന്നാം റാങ്കോടെ ഉന്നത പഠനം കഴിഞ്ഞ് മഹത്തായൊരു സർവ്വകലാശാലയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണത്തോടെ വിദേശത്ത് റിസേർച്ചിനും ജോലിക്കും കൂടി പോയ എന്റെയാ സുഹൃത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് അവളുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചായപ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടാകാനും അവരെ സ്വന്തമായി നോക്കാനുമാണ് . അദ്ധ്യാപകവൃത്തി എന്നത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഒഴിവുസമയത്ത് ക്‌ളാസ്സെടുക്കാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അവളും ഒരു പൊതു വിദ്യാലയത്തിൽ പിന്നീട് പോകാൻ തുടങ്ങി ....!
.
പുതു തലമുറ കുട്ടികളുടെ കുസൃതികൾ പലപ്പോഴും അതിരുവിടുന്നതെങ്കിലും പ്രായത്തിന്റെ ചാപല്യമെന്നോർത്ത് അവൾ അതിനെയെല്ലാം പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ക്‌ളാസ്സിലിരുന്ന് കുട്ടികൾ മദ്യപിക്കുകയും അതിൽ ചിലർ ലൈംഗികയിലേക്കു പോലും പരസ്യമായി കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ അവളെ ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടങ്ങിയ സംഘം അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് വീടുകയറി ആക്രമിക്കാൻ വരെ മുതിരുകയും ചെയ്തത് ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ...!
.
ഇവിടെ , തെറ്റുചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടികളെക്കാൾ , ലഹരിയുടെയും , രതി വൈകൃതങ്ങളുടെയും അരാജകത്വത്തിലേക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ കയറൂരി വിടുന്ന, പണവും പദവിയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ചില പുതു തലമുറ മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ബാധ്യതയാകുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകതന്നെ വേണം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ
.

Sunday, February 4, 2018

ലോകം ....!!!

ലോകം ....!!!
.
മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ
ഒരു കുറ്റവാളിയായി
നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ
വേദനാജനകമാണ്
അവരുടെ മുന്നിൽ
പരിഹാസ്യനായി
നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, January 23, 2018

എന്നെ കാണാൻ ...!!!

എന്നെ കാണാൻ ...!!!
.
എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ
നീ നിന്റെ
കണ്ണാടിയിലേക്കൊന്ന്
നോക്കണം ...!
.
അവിടെയുമില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ
എങ്ങിനെയാണ്
ഞാൻ
എന്നിലുമുണ്ടാവുക ... ???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, January 18, 2018

ചിലരൊക്കെ അങ്ങിനെയുമാണ് ....!!!

ചിലരൊക്കെ അങ്ങിനെയുമാണ് ....!!!
.
വഴിയറിയാതെ , സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലുമോ ഇല്ലാത്തിടത്ത് , കുറ്റാകുറ്റിരുട്ടിൽ , കണ്ണിൽ കുത്തിയാൽ പോലും കാണാനാകാത്ത അത്രയും ഇരുട്ടിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എങ്ങുനിന്നോ വന്ന് ഒന്നും പറയാതെ നമുക്കായി മാത്രം കരുതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ കണികയും കയ്യിൽ തന്ന് ഒന്നും പറയാതെ, ഒന്നിനും വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാതെ എങ്ങോട്ടോ കടന്നുപോകുന്ന ചിലരുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ . ജീവിതം തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്ന അവരെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുതെങ്കിലും പിന്നീട് ഓർക്കാറില്ല എന്നതും സത്യം . പക്ഷെ അവരെയും ഓർത്തുപോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ...!
.
അതെപ്പോഴാണെന്നാൽ , നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാകും . നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും നിൽക്കുമെന്നും നാം വിശ്വാസത്തോടെ കരുതുന്ന ചിലർ. അവർ പക്ഷെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുസമയത് നമ്മെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരിരുട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും....!
.
വഴികൾ അങ്ങിനെയാണ് ... തിരിച്ചും , അങ്ങോട്ടും ഒരുപോലെ . ഒരേ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ മിന്നിമായുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തോളവും ജീവനോളവും വിലയും വിലക്കേടുമുണ്ടാക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...