Monday, December 24, 2018

അപലപനീയം, ഈ നാടകങ്ങൾ ...!!!

അപലപനീയം, ഈ നാടകങ്ങൾ ...!!!
.
ഈ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലും ആദിവാസികൾ അവഗണനമൂലം മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ , അതി അത്യാവശ്യമായ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പോലും മഹാദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർ പോലും സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ , പ്രൈമറി തലത്തിലെ കുട്ടികൾ പോലും സെക്സിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ , എന്തിനേറെ, മനസ്സമാധാനത്തോടെ സ്ത്രീകൾക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പോലും ഒരു പൊതു സ്ഥലമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ , മനപ്പൂർവ്വം വർഗ്ഗീയ സംഘടനകൾക്കും ജാതിക്കോമരങ്ങൾക്കും അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അഴിഞ്ഞാടാൻ അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ കളിക്കുന്ന ശബരിമല നാടകത്തെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അപലപിക്കുന്നു . തികച്ചും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ഒരു മഹാ പ്രളയത്തിൽ സർവ്വവും നഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് ഈ അപഹാസ്യമായ നാടകങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് സർക്കാർ തീർച്ചയായും ഓർക്കുകതന്നെ വേണം .
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ .

Thursday, December 20, 2018

സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ...!!!

സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ...!!!
.
സ്ഥാനമാനങ്ങൾ എന്നത്
ഒരു പകരക്കാരൻ
വരും വരെയുള്ള
താത്കാലിക
ഇരിപ്പിടം മാത്രമെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത്
സ്ഥാനങ്ങൾക്കും
മാനമുണ്ടാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, December 17, 2018

എനിക്കും ഒരലമാര വേണം ...!!!

എനിക്കും ഒരലമാര വേണം ...!!!
.
ഓർമ്മകളില്ലെങ്കിലും
ഓർമ്മിക്കാനില്ലെങ്കിലും
സൂക്ഷിക്കാൻ
എനിക്കും വേണം
ഒരലമാര ....!
.
ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്ത -
അറകളിൽ കൈതപ്പൂവിട്ടു
മണം വരുത്തിയ -
പട്ടുതൂവാലകൾ വിരിച്ച
നല്ലൊരലമാര ...!
.
ആദ്യത്തേതോ അവസാനത്തേതോ
അവസരങ്ങളിലെയോ
അനവസരങ്ങളിലെയോ
സമ്മാനങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ
പഴയൊരു അലമാര ...!
.
ഒഴിഞ്ഞ കയ്യുമായി പോലും
വരുവാനാരുമില്ലെങ്കിലും
മോഹങ്ങൾക്കെങ്കിലും
ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ
ഉറപ്പുള്ളൊരലമാര ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, December 13, 2018

കുപ്പായം ...!!!

കുപ്പായം ...!!!
.
കുപ്പായം
അങ്ങിനെത്തന്നെയായിരിക്കണം .
ദേഹത്തിനിണങ്ങി
മനസ്സിനിണങ്ങി
തന്നോട് താൻ ചേർന്ന് ......!
.
ഞാൻ നനയുമ്പോൾ
നനയുകയും
ഞാനുണങ്ങുപോൾ
ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന
നല്ല കുപ്പായം ...!
.
ഞാൻ വിയർക്കുമ്പോൾ
വിയർക്കുകയും
ഞാൻ വറ്റുമ്പോൾ
വറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന
സ്വന്തം മണങ്ങൾ
നിലനിർത്തുന്ന
നിറമുള്ള കുപ്പായം ...!
.
ഒരിക്കലും മാറാതെ
ഒറ്റയായി ,ഒന്നായി,
ഒറ്റക്കുപ്പായം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, December 9, 2018

ഉപദേശകർ ....!!!

ഉപദേശകർ ....!!!
.
വാഴ്ത്തുന്നതും
വീഴ്ത്തുന്നതും
ഉപദേശകർ തന്നെയെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത്
ഉപദേശങ്ങൾക്കും
വിലയേറുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, December 6, 2018

കണ്ണാടികൾ കാണുന്നത് ....!!!

കണ്ണാടികൾ കാണുന്നത് ....!!!
.
കണ്ണാടികൾ
കാണിക്കുന്നത്
പ്രതിബിംബങ്ങൾ
മാത്രമല്ല
തന്നെ തന്നെയെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത്
കണ്ണാടികൾ
കണ്ണുകളുമാകുന്നു
തന്നിലേക്ക് തന്നെയുള്ള
നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, November 18, 2018

വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം ...!!!

വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം ...!!!
.
വിശ്വസിക്കുന്നവനും
വിശ്വസിക്കാത്തവനും
വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി
വിലപേശുന്ന
വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനാധിപത്യം ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

നിഴൽ രൂപങ്ങൾ ...!!!

നിഴൽ രൂപങ്ങൾ ...!!!
.
ഓരോ രൂപവും
തന്നിൽ നിന്നും
താനായി
തന്റെ തന്നെ
നിഴലായി
മാറുമ്പോൾ
നിഴലുകളില്ലാതെ
രൂപങ്ങളും
രൂപങ്ങളില്ലാതെ
നിഴലുകളും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, November 13, 2018

ദൈവീകം ...!!!

ദൈവീകം ...!!!
.
നീ ഞാനും
ഞാൻ നീയും
ആകുന്നതിനേക്കാൾ
മഹത്തരമാണ്
നീ നീയും
ഞാൻ ഞാനും
ആയിത്തീരുന്നതെന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത്
നമ്മളും
ദൈവീകവുമാകുന്നു ... !!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, November 12, 2018

വരികളിലെ അവസാനക്കാരൻ ...!!!

വരികളിലെ അവസാനക്കാരൻ ...!!!
.
പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴായിരുന്നു പലപ്പോഴും അവൻ ഒന്നാശ്വസിച്ചിരുന്നത് . തനിക്കു പുറകിൽ ഇനിയും ഏറെ പേരുണ്ടല്ലോ എന്നത് അവനെ വീണ്ടും ആ വരിയിൽ നില്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ അങ്ങിനെ കാത്തു നിൽക്കുകയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ...!
.
നനുത്തതെങ്കിലും കീറി തുടങ്ങിയ ആ പഴഞ്ചൻ കുപ്പായത്തിനുള്ളിലൂടെ കടന്നെത്താൻ പാകത്തിൽ അപ്പോഴും തണുപ്പ് പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പകൽ ചൂടിൽ അവൻ വിയർക്കാതിരുന്നത് ക്ഷീണം കൊണ്ടല്ലെന്നും തോന്നി . വിയർക്കാനുള്ള വെള്ളം പോലും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതിരുനന്ത്‌ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം . എന്നിട്ടും അകത്ത് , കത്തുന്ന വയറുകളുടെ പൊള്ളുന്ന ചൂട് അവനെ ശരിക്കും ഉഷ്ണിപ്പിച്ചിരുന്നു വല്ലാതെ ....!
.
വരി അപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു മെല്ലെയെങ്കിലും . പ്രതീക്ഷയോടെ അവനും . അവനു പുറകിൽ നിന്നും അവന്റെ മുന്നിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തടയാൻ അവൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . വേദനകളും കണ്ണീരും, പ്രാക്കുകളും ശാപങ്ങളും ആക്രോശങ്ങളും നിരാശകളുടെ നെടുവീർപ്പുകളും അവൻ അപ്പോഴെല്ലാം ചുറ്റിലും നിന്നും അനുഭവിച്ചറിയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനിടയിൽ ....!
.
തണുപ്പിൽ നിന്നും ചൂടിലേക്കെന്ന പോലെ തിരിച്ചും ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിലേക്ക് പകൽ മായുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയ, അപ്പോഴാണ് അവനെ സമയം ഭീതിതപെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതും . ഇനി ഏതാനും വാരകൾ മാത്രം. മുന്നിൽ എണ്ണിയാൽ തീരുന്നതെങ്കിലും ഇനിയും കുറച്ചു പേരും . തനിക്കു മുന്നിലുള്ളവരുടെ വെപ്രാളവും അവരുടെ പ്രതീക്ഷയും തന്നിലേക്കും ആവേശിക്കുനന്തു അവൻ അനുഭവിച്ചു നിന്നു ...!
.
ഇനി രണ്ടു പേരുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഊഴം . തനിക്കു കിട്ടാനുള്ള ഈ വീതവുമായി വേണം വേഗം വീട്ടിലെത്താൻ. ഇന്നേക്ക് മാത്രമല്ല, നാളേയ്ക്കും മറ്റെന്നാലേയ്ക്കും വേണ്ടി ഇത് കൂടിയേ തീരു . അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവനും ജീവിതവും തന്റെ ഈ ഊഴത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു വല്ലാതെ .....!
.
അപ്പോൾ തന്നെയാണ് അവനുമുന്നിൽ ഘടികാരം അതിന്റെ അധികാരദണ്ഡുമായി നിറഞ്ഞു നിന്നത് . വഴിതടഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് തന്റെ ഊഴത്തിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ തന്റെ അവസരം തടഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ അവൻ നെറ്റിയിൽ ആദ്യമായി പൊടിഞ്ഞ വിയർപ്പുതുള്ളി മെല്ലെ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടെടുത്തു നാക്കിൽ വെച്ചു . എന്നിട്ട്
തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി , തനിക്കുള്ള അടുത്ത വരികൾ തേടിക്കൊണ്ട് ...!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, October 31, 2018

ഒരു പുഴയും , പിന്നൊരു മലയും ....!!!

ഒരു പുഴയും , പിന്നൊരു മലയും ....!!!
.
ഒരു പുഴയാണ് നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിച്ചത്
അതിനെ വേറിട്ടൊഴുകാൻ നിർബന്ധിച്ചത്
അതിനെ കയറഴിച്ചു വിട്ടത്
നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിലും
നമ്മുടേതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയാണെങ്കിലും
അതൊഴുകി കയറിയത്
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കായിരുന്നു ...!
.
ഒരു മലയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ
മുന്നിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ,
മുന്നും അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെകിലും
അന്നതൊരു തുരുപ്പുചീട്ടായിരുന്നില്ല ,
നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവർക്കും
നമുക്ക് ഭരിക്കേണ്ടവർക്കും ...!
.
പുഴ, കൊണ്ട്പോയതൊന്നും
നമുക്കിനിയും തിരികെ കിട്ടിയിട്ടില്ല
മലയാണെങ്കിൽ , അത് അതിലേക്ക്
കയറുന്നവരെ മാത്രം
കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ... !
.
മലയും നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ
പുഴയും നമുക്ക് വേണ്ടത് തന്നെ
പക്ഷെ ,
ആ മലയും പുഴയും
അതാതിന്റെ ഇടങ്ങൾക്കൊപ്പം
നമ്മൾ വേർതിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അതിനിയും നമ്മളെ വേർതിരിക്കും ,
അതുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, October 17, 2018

ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ...!!!

ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ...!!!
.
ഒരു നേതാവ് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അയാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം തന്നെയാണ് . നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകാം എങ്കിലും അത് സമൂഹത്തിൽ വരുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ പരിവർത്തനത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് അതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും . ...!
.
ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ധീരതയെക്കാൾ മഹത്വത്തേക്കാൾ അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മാത്രവും മതിയാകും ഒരു നേതാവിന് . അധികാര സ്ഥാനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുടെ അഹങ്കാരം ഏതു തീരുമാനവും എടുപ്പിക്കാൻ ഒരു നേതാവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വെറുതെയെങ്കിലും ...!
.
പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും പക്ഷപാതപരമാവുകയും ചെയ്തേക്കാവുന്ന വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരും ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുമെന്നതും സത്യം തന്നെ . പരാജയപ്പെടുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനുള്ള ത്വരയും ആശയപരമായ പാപ്പരത്വവും ചില നേതാക്കളെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെടുപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടെ സ്തുതിപാഠകരെക്കൊണ്ട് അത് ചരിത്രപരമെന്നു പറയിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നതും സത്യം തന്നെ.
പക്ഷെ ചരിത്രം എന്നത് ആരും എഴുതിച്ചേർക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് സ്വയമേവ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, October 14, 2018

വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ...!!!

വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ...!!!
.
ഔദ്യോഗിക യാത്രകളുടെ തിരക്കിലായതിനാൽ പരസ്പരം മനസ്സ് തുറന്നൊന്നു സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വിഷമം ഉള്ളിലുള്ളതിനാലാകും മൂപ്പർ ഒരൽപം പരിഭവത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്നും . എന്നിട്ടും കാലത്തേ ഔദ്യാഗിക വർക്ക് സൈറ്റ് മീറ്റിങ് കഴിഞ്ഞയുടനെ മൂപ്പരെന്റെ കൈപിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടു പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണും ഓഫ് ചെയ്തു കൂടെ പോയി. ചെന്നെത്തിയത് ആലും ആര്യവേപ്പും തളിർത്തു നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്തിനടുത്തെ ആ പതിവ് ഒഴിഞ്ഞയിടത്തേക്കും ...!
.
അവിടയെത്തിയിട്ടും മൗനമായി വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭാവം എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിളിച്ചുണർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്റെ ഭാവം കണ്ടറിഞ്ഞാകണം മൂപ്പർ പെട്ടെന്നെന്നോട് പറഞ്ഞത് രണ്ടു കഥ പറയാനുണ്ട് തനിക്കെന്നാണ് . തന്റെ സാമ്രാജ്യം കത്തിയെരിയുമ്പോൾ വീണ വായിച്ചിരുന്നിരുന്ന മഹാനായ ഒരു ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലെനിക്കപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിയതുമില്ല ...!
.
തന്റെ വായിൽ നിറച്ച വെള്ളം കൊണ്ട് ബിംബം കഴുകുകയും, തൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പൂജിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാട്ടാളന്റെ ഭക്തിക്കുമുന്നിൽ തോറ്റുപോയ മഹാനായൊരു മുനിശ്രേഷ്ട്ടന്റെ കഥയാണ് മൂപ്പാരാദ്യം പറഞ്ഞത് . ഞാനതു കേട്ടിട്ടുള്ളതായതിനാൽ അതിലെനിക്കതിശയോക്തി തോന്നിയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞതും അതുപോലെ മറ്റൊരു കഥാതന്നെ. പോത്തിന്റെ രൂപമാണ് ദൈവത്തിനെന്നു പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞത് കേട്ട പാമരനായ ഭൃത്യൻ ആ രൂപത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും എന്തിനേറെ , തന്റെ സഹവർത്തിയായി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നാണിച്ചു തല താഴ്ത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ട്ന്റെ കഥയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ....!
.
രണ്ടു കഥകളും പറഞ്ഞ് , മറ്റൊന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്നെന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് എഴുന്നേറ്റു നടക്കവേ അങ്ങു ദൂരെ ദൂരെ , വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളായ പുരോഗമനവാദികളും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി മുറവിളികൂട്ടുന്നത് ഉറക്കെ കേൾക്കാമായിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച മൂപ്പരും മെല്ലെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, September 30, 2018

ദൈവത്തെ കാണാൻ ...!!!

ദൈവത്തെ കാണാൻ ...!!!
.
എന്നിലും
നിന്നിലും
തൂണിലും
തുരുമ്പിലുമുള്ള
ദൈവത്തെ
കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത
എനിക്കെങ്ങനെ
ശ്രീകോവിലിലെ ദൈവത്തെ
കാണാൻ കഴിയും ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, September 19, 2018

കാടുകൾക്കും ( സസ്യങ്ങൾക്കും ) ജീവനുണ്ട് ....!!!

കാടുകൾക്കും ( സസ്യങ്ങൾക്കും ) ജീവനുണ്ട് ....!!!
.
ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ ജീവനുള്ളവയാണെന്നും അവയും ഭൂമിയുടെ ഭൂപ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് വർഗ്ഗങ്ങളായി സമൂഹമായി തരം തിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു വരികയായിരുന്നു എന്നും അവ ഓരോന്നും തനിച്ചും കൂട്ടമായും പരസ്പരം സംവദിക്കുകയും, സഹകരിക്കുകയും മൂലകങ്ങളും ഊർജ്ജവും തുടങ്ങി കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും പണ്ടുകാലം മുതലേ നമുക്കറിയാവുന്നതും ഇപ്പോഴത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ആണ് ...!
.
സയൻസ് നേച്ചർ അടക്കമുള്ളവയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പഠന ഫലങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു മുൻപ് തന്റെ ഊർജ്ജം മുഴുവനായും ഓരോ സസ്യവും തനിക്കടുത്തുള്ള സസ്യജാലങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാറുണ്ട് എന്നാണ് , അതുപക്ഷേ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലും . ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യ മൃഗാതികൾക്കൊപ്പം വൃക്ഷ-ലതാതികൾക്കും തുല്യമായ സ്ഥാനമുള്ളതും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല തന്നെ ...!
.
എന്തിനേറെ , മനുഷ്യ - മൃഗ കുലങ്ങളിലെന്ന പോലെ സസ്യ കുലത്തിലും രാജാവും ഭടന്മാരും പ്രജകളും ഭൃത്യന്മാരും ഒക്കെയുണ്ടെന്നതും അതൊക്കെയും അതാത് ആവാസവ്യവസ്ഥയോട് ഇടചേർന്ന് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന അറിവുകൾ തന്നെയാണ് . അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മളെത്തന്നെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും സഹവർത്തിത്വത്തോടെയും ഒക്കെ കാണാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ സസ്യജാലങ്ങളെയും അങ്ങിനെയൊക്കെ കാണണം എന്ന് പറയുനനത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഒരു അനിവാര്യതയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ നമ്മളെങ്കിലും അവശേഷിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ... !!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, September 16, 2018

കാടുകൾ , കാടുകൾ ....!!!

കാടുകൾ , കാടുകൾ ....!!!
.
അത്ഭുതകരവും അജ്ഞാതവുമായ ഒരു ലോകം തന്നെയായി തുടരുമ്പോഴും കാടുകൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് എത്രമാത്രം വേണ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് എല്ലായിടത്തും, ഇവിടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ മഹാ പ്രളയത്തിനു ശേഷവും അധികം ആരും കാടുകളെ കുറിച്ച് അത്ര പ്രതിപാദിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകണം ...!
.
മഴയും കാടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെല്ലാം കാടുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് അറബിക്കടലിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് കാടുണ്ടായിട്ടാണോ എന്ന് . അതിനുത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിലും നാം അറിയേണ്ട പലതുമുണ്ട് മഴയെയും കാടുകളെയും കുറിച്ച് ....!
.
ഓരോ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പകുതിയോളവും മുൻപ് സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കാടുകളായിരുന്നു. കാടുകളിലെ കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ വേരുകളും , അടിയിൽ ഉണക്ക ഇലകൾ കൂടി ചപ്പുചവറുകൾ കുന്നുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന പതുപതുത്ത സ്പോഞ്ചുപോലുള്ള അവസ്ഥയും വെള്ളം പരമാവധി ആ കാടുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സംഭരിച്ചു വെക്കുകയും എന്നിട്ടത് കുറേശ്ശേയായി ഒഴുക്കി വിടുകയുമായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് . ഈ നീരൊഴുക്കായിരുന്നു അന്ന് പുഴകളെയും ആറുകളെയും ഒക്കെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയിരുന്നതും ...!
.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ വര്ഷങ്ങളായി കാടുകൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഉള്ളവ തന്നെ ശുഷ്കമാവുകയും ചെയ്തതോടെ കാടുകൾക്ക് അവയുടെ സ്വാഭിക ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയാതെയായി . വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്താൻ അവിടെ ചപ്പുചവറുകളുടെ ആകിരണമില്ല. ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി അവിടെയവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾക്ക് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇല്ലാതെയായി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അവിടങ്ങളിൽ പെയ്യുന്ന മഴ അതുപോലെതന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴുകിപോകാനും തുടങ്ങി ....!
.
മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടതും, പുഴകളിൽനിന്നും മണൽ വരേണ്ടതും, മലകളിൽനിന്നും കല്ലുകൾ പൊട്ടിക്കേണ്ടതും ആവശ്യംതന്നെയാണ്. ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം. അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി നാം ഇനിയെങ്കിലും കാടുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നിലവിൽ അവശേഷിക്കുന്ന കാടുകളെയെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനു തന്നെ അത്യാവശ്യമാണ് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Saturday, August 25, 2018

നന്ദി പറയണം , വൈകിയെങ്കിലും ....!!!

നന്ദി പറയണം , വൈകിയെങ്കിലും ....!!!
.
സർവ്വ ദുരിതങ്ങളുടെയും സംഹാരതാണ്ഡവത്തിനുശേഷം എത്തപ്പെട്ട ദുരിദാശ്വാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ജോലിത്തിരക്കിലേക്ക് ഓടിപ്പോരുമ്പോൾ പുറകിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചത് സ്വജീവൻ തന്നെയായതിനാൽ പലതും മറന്നുപോയകൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് ഈ നന്ദി പറച്ചിലും . ഇതിനെവിടെയും പ്രസക്തിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാതെപോകുന്നത് എന്റെ തെറ്റുതന്നെയാകുമെന്നതിനാൽ മാത്രം ....!
,
ഒരു പ്രളയത്തിന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായെതെന്ന് പറയും പോലെ ഒരു പ്രളയത്തിൽ തന്നെ സർവ്വവും നഷ്ട്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനുത്തരവാദി ഞാൻ കൂടിയാണ് എന്നതും തീരാവേദനയായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു . നമ്മുടെ സമൃദ്ധമായ പുഴകളും തോടുകളും കുന്നുകളും പാടങ്ങളും കാവുകളുമൊക്കെ ആരൊക്കെയോ കയ്യേറുന്നത് ഞാനും വെറുതെ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതുതന്നെ വലിയ തെറ്റ് .അതിനേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ്, ഇപ്പോഴുണ്ടായതുപോലൊരു വലിയ മഴയെ നിസ്സാരമായി തന്റെ മടിയിലൊതുക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കാടുകൾ മുഴുവനായും നാം നാമാവശേഷമാക്കിയതും ഞാനടക്കം നോക്കി നിന്നു എന്നതുതന്നെയാണ് ....!
.
കാര്യകാരണങ്ങൾ ചികഞ്ഞിട്ടു ഭാവിയിലേക്കെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതിനുമുൻപ്‌ ഈ മഹാ പ്രളയത്തിൽ എന്നെയും ഒരുകൈതന്നു സഹായിച്ച ഒരുകൂട്ടം നല്ല മനുഷ്യരോട് എനിക്കൊന്നു നന്ദി പറയണം . അതുപക്ഷേ തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നവരോടോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്നു വീമ്പു പറയുന്നവരോടോ പിച്ചച്ചട്ടിയിൽ പോലും കയ്യിട്ടു വാരുന്നവരോടോ, മുഖപുസ്തകങ്ങളുടെ ശീതീകരിച്ച മുറികളിലിരുന്നു മുതലക്കണ്ണീർ വാർക്കുന്നവരോടോ അല്ല ... !
.
കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീന്പിടിക്കുന്നവരോടോ , വാശികൊണ്ടു മാത്രം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട സമയത്തു ചെയ്യാത്തവരോടോ , ഉടുതുണിപോലുമില്ലാതെ പ്രളയവെള്ളത്തിൽ ജീവനുവേണ്ടി കൈയിട്ടടിക്കുന്നവരോട് ഇതാ ഒരു ചുവപ്പൻ കൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു ഒരു പച്ചക്കൈ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു കാവിക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പാർട്ടിയുടെയും സംഘടനയുടെയും പേരിൽ കൈതന്നു സഹായിച്ചവരോടുമല്ല .....!
.

മറിച്ച് , മുഖം നോക്കാതെ, തങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കാതെ സ്വജീവൻ കൊടുത്തും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും ജീവിതവും രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ രാപകൽ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരോടാണ് . മനുഷ്യത്വമെന്തെന്ന് എന്നെപോലും പഠിപ്പിച്ച അവർ തങ്ങളുടേതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചോടിവന്ന് പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ മുൻപിൻ നോക്കാതെ പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് ആരോടും കണക്കു പറയാതെ ആരോടും അവകാശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാതെ താന്താങ്ങളിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയ ആ ഓരോ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യർക്കും നന്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരായിരം നന്ദികൾ ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, July 12, 2018

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!!

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!!
.
പുതപ്പ് ദേഹത്തോട് വലിച്ചു ചേർത്ത് ഉള്ളിൽ തന്റെ ദേഹം ചുരുട്ടി കൂട്ടി കട്ടിലിന്റെ അറ്റത്തിനും ചുമരിനുമിടയിൽ പിന്നെയും സ്വയം തിരുകിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ച് ഒന്നുറക്കെ കരയാൻ പോലുമാകാതെ എത്രയോ രാത്രികളിൽ കിടന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഓർത്തെടുക്കാൻ പേടിയാണ് . അതെ, ഭയം എന്നതിന്റെ ആദ്യരൂപം ഇരുട്ടിൽ എന്നും തന്റെ ദേഹത്തേക്ക് അരിച്ചെത്തുന്ന ആ കൈവിരലുകൾ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ തനിക്കെന്നും .....!
.
കോടമഞ്ഞ് അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓടുമേഞ്ഞ മേൽക്കൂരയുടെ ആ കുഞ്ഞു വിടവുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ മഞ്ഞു പോലെ തിരിച്ചു കയറിപ്പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ രാത്രികൾ ഒരിക്കലും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവതന്നെ. മാന്യമായ ബന്ധങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് അപ്പുറത്തെ മുറിക്കുള്ളിൽ സമാധാനത്തോടെയുറങ്ങുമ്പോൾ താനവിടെ തന്റെ ശരീരത്തെ പുതഞ്ഞുപിടിക്കാൻ വൃധാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും ....!
.
ബന്ധങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ തന്നെ അവിശ്വസിക്കുന്ന അമ്മയുടെയും അമ്മൂമ്മയുടെയും മുന്നിൽ നിസ്സഹായതയോടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റാരോടും തുറന്നുപറയാനുള്ള തന്റെ മനസ്സിന്റെ ധൈര്യത്തെയുമാണ് അവർ കൊട്ടിയടച്ചത് . സൗഹൃദങ്ങളെ പോലും പിന്നെ പേടിയോടെ മാത്രം നോക്കി, മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തന്റെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള മനസ്സുതന്നെയായിരുന്നെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ...!
.
ദൈവങ്ങളോട് പോലും സങ്കടം പങ്കുവയ്ക്കാൻ പേടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും മറന്നു പോയിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആ മാന്യ ദേഹം മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ താൻ കുളിമുറിയിലേക്കോടി കയറി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് മാത്രം ആശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു. ആത്മാര്ഥതയോടെയും . പിന്നെയും വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇപ്പോൾ തന്റെ കുടുംബനാഥന്റെ കരസ്പര്ശത്തിനും തനിക്ക് വെളിച്ചം വേണ്ടി വരുന്നതും ആ പേടികൊണ്ടു തന്നെയെന്ന് പക്ഷെ പുറത്തു പറയാനും പേടി തന്നെ. ഒന്നേ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നുള്ളു അപ്പോഴും . ഇനിയും ഭയപ്പെടാൻ തനിക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞില്ലാ എന്നത് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ
.

Thursday, June 28, 2018

കൽപ്പന്തെന്നൊരു കാൽപ്പനിക വായുകുമിള ...!!!

കൽപ്പന്തെന്നൊരു കാൽപ്പനിക വായുകുമിള ...!!!
.
തൊണ്ണൂറു മിനിറ്റു നേരം ഒരു ലോകത്തെ മുഴുവൻ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് തനിക്കു ചുറ്റും കറക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുതന്നെയാണ് ഫുട്ബോൾ നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത് . കളിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രസീലിനെയാണ് എന്നത് പെലെയെ പോലുള്ള മഹാ പ്രതിഭയെ കണ്ടുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല , മറിച്ച് ഫുട്ബോൾ അവർക്കു ജീവനും ജീവിതവും പോരാതെ ആത്മാവും ശരീരവും കൂടിയായതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് . ഒരിക്കൽ ബ്രസീലിന്റെ ഉൾനാടുകളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴും രണ്ടു പ്രാവശ്യം പെലെയെന്ന അത്ഭുതത്തെ നേരിൽ കാണാനിടയായപ്പോഴും ആ ആരാധനയ്ക്ക് തിളക്കം കൂടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതും ... !
.
വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായതും ആൾദൈവങ്ങളാൽ മാത്രം നയിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരുകൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടമല്ല ബ്രസീൽ ടീം എന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതയായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലും ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ശൈലിയിലും എന്തിനു, വേണമെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ശൈലിയിലും കളിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് , ഓരോ കളികളിലും അവർക്ക് ഗെയിം പ്ലാൻ എ , ബി , സി എന്നിങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നത്, എന്നതൊക്കെ കൂടാതെ ഒരു കളി ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും, അവസാന നിമിഷം വരെ അതെ ആവേശത്തോടെ തലയുയർത്തി പോരാട്ട വീര്യത്തോടെ കളിക്കളം അടക്കി വാഴാൻ അവർക്കാവും എന്നതും അവരെ എന്നിലേക്കടുപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെ...!
.
കൂടാതെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആരോമൽ ചേകവർ കഥകളിൽ പറയും പോലെ ഒരു താരത്തെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു മുന്നിൽ നിർത്തി എതിരാളികളുടെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അയാളിലേക്കാവാഹിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി കളിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ അടവും എന്നെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നത് തന്നെ. ..!
.
ഈ ലോകകപ്പിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ബ്രസീൽ ജയിക്കും / ജയിക്കണം എന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നില്ക്കാൻ ആഗ്രഹം ഈ ലോകകപ്പ് തങ്ങളുടേതുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ചില ടീമുകളുടെ കൂടെയാണ് ജപ്പാൻ, കൊറിയ , റഷ്യ ഈജിപ്ത് , സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങി ആറിന് മുന്നിൽ ഒറ്റ ഗോൾ കൊണ്ട് പരാജയത്തേക്കാൾ വലിയ വിജയം, നേടിയ പാനമ പോലും നമ്മുടെ അഭിനന്ദനം ശരിക്കും അർഹിക്കുന്നു . ..!
.
ഏതൊരു കളിയിലും ജയവും തോൽവിയും ഉണ്ടാകാം. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകർന്നടിയാം . തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം . കരുത്തർ പരാജയപ്പെടാം ദുർബലർ വിജയിക്കാം. അതൊക്കെയും ആ തൊണ്ണൂറുമിനിറ്റ് നേരത്തെ മാത്രം കാര്യവുമാണ് . എങ്കിലും ആ തൊണ്ണൂറു മിനിറ്റ് സമയം ലോകത്തെ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ എല്ലാ വൈര്യവും ശത്രുതയും വെറികളും വേദനകളും ഒക്കെ മറന്ന് തന്നിൽ തന്നെ ഒരുമിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു വായു കുമിളയെ ഞാനും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും വണങ്ങുന്നു, എല്ലാ ആദരവോടെയും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, June 21, 2018

പൊതിച്ചോറിനായി ഒരച്ഛൻ ...!!!

പൊതിച്ചോറിനായി ഒരച്ഛൻ ...!!!
.
പെരുന്നാൾ ദിനമായിരുന്നെങ്കിലും ജോലി സ്ഥലത്തെ ഒരപകടത്തെ തുടർന്ന് അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കിട്ടാവുന്നവരെയൊക്കെ കൂട്ടി ജോലിസ്ഥലത്തെത്തി അത്യാവശ്യ പണികൾ ചെയ്തു തിരിച്ചു വരും വഴിയാണ് അവരെയും കൊണ്ട് ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടുത്തുകണ്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയത് . പെരുന്നാളിന്റെ എല്ലാ ആവേശവും നഷ്ട്ടപ്പെടുത്തിയതിന് പകരം കൂടുതൽ അവധി ദിനങ്ങളും കൊടുത്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആ സുദിനത്തിന്റെ നഷ്ട്ടം ഒന്ന് വേറെതന്നെയെന്ന് എനിക്കും അറിയാവുന്നതു തന്നെ. ...!
.
പണികഴിഞ്ഞെത്താൻ അൽപ്പം വൈകിയിരുന്നതിനാൽ ഹോട്ടലിൽ അപ്പോൾ അത്ര തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല . എല്ലാവര്ക്കും ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവർക്കൊപ്പം ഞാനും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൈകഴുകി മറ്റുള്ളവർക്കായി അവിടുത്തെ ലോബ്ബിയിൽ കാത്തിരിക്കെയാണ് മുന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ കയ്യിലൊരു മൂന്നുവയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടിയെയും പിടിച്ച് വന്നു നിന്നത് . യുവത്വം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വൃദ്ധമായിരുന്നു . നരച്ചു തുടങ്ങിയ താടിയും മുടിയും പ്രാകൃതവുമായിരുന്നു . മുഷിഞ്ഞതെങ്കിലും വസ്ത്രം മാത്രം ഏറെ വൃത്തിയുള്ളതുമായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും . ആ കുഞ്ഞാകട്ടെ എല്ലാ നിഷ്കളങ്കതയോടെയും അവിടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ആർത്തിയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ധൃതിയിൽ നടന്നു നോക്കുകയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ. ....!
.
ഏറെ പാരാവശ്യത്തോടെ ഒട്ടൊരു തിടുക്കത്തോടെ നാല് ബിരിയാണിക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു അത് കിട്ടാൻ വെപ്രാളപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം നന്നേ വിവശനും വ്യസനിതനുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനടുത്തുകൂടെ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഒട്ടൊരു ആർത്തിയോടെ, വിശപ്പോടെ ഓടി നടക്കുകയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ.. ഭക്ഷണം പൊതിയുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നെന്തോ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമപ്പോൾ പോക്കറ്റിലെ പൈസകൾ പുറത്തെടുത്ത് അടുത്തുള്ള കസേരയിലിരുന്ന് ആ മേശമേലിട്ട് എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയതും അതിനിടയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു. ...!
.
എവിടെനിന്നൊക്കെയോ കിട്ടിയ ഒറ്റ രൂപകളും നാണയത്തുട്ടുകളുമായിരുന്നു അതിൽ നിറയെ. എണ്ണിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ വെപ്രാളവും സങ്കടവും കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു പോയി . എണ്ണം തെറ്റുന്നതാണോ അതല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ലാത്തതുപോലെയായിരുന്നു അദ്ദേഹമപ്പോൾ . തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കുകയും പോക്കറ്റുകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും തപ്പുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കയ്യിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത്രയും പണമില്ലെന്ന് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് ...!
.
അപ്പോഴേക്കും കൊണ്ടുവന്നു വെച്ച നാല് ബിരിയാണി പൊതികൾ ഇട്ട കവരും കയ്യിലെടുത്തുപിടിച്ച് തിരക്കോടെ വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന മകളെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ പണത്തിനായി കൗണ്ടറിലെ ജോലിക്കാരൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മടിയോടെ ഒന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വ്യസനത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു . എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത് വിളിക്കുന്ന ആ ജോലിക്കാരനടുത്തേക്കു പോകാതെ സംശയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാൻ എനിക്കാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ . ...!
.
കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പണം കൊടുത്ത് , അദ്ദേഹം അപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ആ ഒറ്റരൂപകളും നാണയത്തുട്ടുകളും ആ കൈകളിൽ തന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച് ബാക്കി കിട്ടിയ പണം കൂടി ആ പോക്കാട്ടിലിട്ട് , എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടെ ബിരിയാണി പൊതികളിലേക്കു നോക്കി തിരക്കുപിടിച്ച നിൽക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു മോളുടെ തലയിൽ തഴുകി അവരെ യാത്രയാകുമ്പോൾ എന്റെയും ഉള്ളിൽ വിശപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് . രാജ്യ രാജ്യാന്തരങ്ങൾ മാറിയാലും പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്ന വയറിന്റെ പൊള്ളുന്ന വിശപ്പ് ....!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, June 14, 2018

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!!

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!!
.
ഒരു പന്തിനുപിന്നാലെ
ഒരായിരം മനസ്സുകളുരുളുമ്പോൾ
എല്ലാ ഇടങ്ങളും
പച്ച വിരിച്ച
മൈതാനങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു
മതങ്ങളും ജാതികളും
ധനവും ദാരിദ്ര്യവും
സുഖവും ദുഖവും
അധികാരവും അടിമത്വവും
ആ പന്തിനു പിന്നാലെ
മാത്രമാകുമ്പോൾ
ലോകം ഒന്നാകുന്നു
ഒരിടത്താകുന്നു ....!
ആഘോഷമാകട്ടെ
ഈ പന്തുകളിക്കാലവും .....!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, May 28, 2018

മാതൃത്വം എന്നത് ...!!!

മാതൃത്വം എന്നത് ...!!!
.
മാതൃത്വം എന്നത്
ഒരു തപസ്സു കൂടിയാണ്
പ്രാർത്ഥനയോടെ
വ്രതശുദ്ധിയോടെ
അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ
സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
തന്നെ തന്നെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനുള്ള
കൊടും തപസ്സ് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, May 27, 2018

മഹാമാരികൾ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ ....!!!

മഹാമാരികൾ കാടിറങ്ങുമ്പോൾ ....!!!
.
ഓരോ കാടുകളും ഓരോ നിഗൂഢതകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതങ്ങളുമാണ് . ഓരോ കാടും ഭൂമിയുടെ ഓരോ ജീവനാഡിയുമാണ് . കുറെ മരങ്ങളുടെ കൂട്ടം മാത്രമല്ല കാടുകൾ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് കാടുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കാദ്യമേ വേണ്ടത് . പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ പറ്റാവുന്ന മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതു തന്നെയെങ്കിലും കാടുകളുടെ നാശത്തിനു പകരമാവില്ല നാടുനീളെ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെ . ...!
.
ഭൂമിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സന്തുലനം ചെയ്യുന്നതിൽ , വായുവും ജലവും മണ്ണും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ , കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ, പുഴകളെയും ജലാശയങ്ങളെയും ഒഴുക്കോടെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒക്കെ കാടുകളാണ് പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും . തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മഴനീരുറവകളാണ്, നദികളെ ജീവനോടെ നിലനിർത്തിയിരുന്നതും തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ശുദ്ധവായുവാന് കാട്ടിലൂടെ അൽപാൽപ്പാലമായി പുറത്തേക്കു വിട്ടിരുന്നതെന്നും മനുഷ്യർ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയായ്മ നടിക്കുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ..!
.
കാടിനെ പോലെത്തന്നെ കാട്ടിലെ ജീവികളും കാടിന്റെ നിഗൂഢതകളൊക്കെയും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നവ തന്നെ . അതുകൊണ്ടു തന്നെ കാടിനെ പോലെ, കാട്ടിലെ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യന് പരിചയമില്ലാത്തതും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ പല നിഗൂഢതകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . കാട് എത്രമാത്രം മനുഷ്യന് ഉപകാരിയാണോ അത്രത്തോളം അതിനെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് . ഒരു താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മറ്റൊരിടം തേടി പോകും പോലെ, കാടുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജീവിജാലങ്ങളും മറ്റിടങ്ങൾ തേടി പോവുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ....!
.
ഓരോ കാടുകൾക്കും അതാതിന്റേതായ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ട്. അവിടെ നല്ലത് നാടിന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന് നല്ലതാകണമെന്നില്ല . ഓരോന്നും അതാതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചാണ് ജനിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും എന്തിന് മരിക്കുന്നതു പോലും . അവ ഓരോന്നും അതുപോലെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ആ കാടുകളുടെ മാത്രമല്ല നാടിന്റെയും ആവശ്യമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോയിടത്താണ് എല്ലാ അപകടങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതും .....!
.
കാടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അപകടകാരികളായ ജീവനുകളെ ജീവികളെ അവിടെത്തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താനും നിലനിർത്താനും കാടിന് അതിന്റെതായ വ്യവസ്ഥകളും ചര്യകളുമുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ തകർക്കുമ്പോൾ കാടുകൾ നിസ്സഹായരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് തന്നെ ലളിതമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മൃഗങ്ങളിലുള്ള പല ബാക്ടീരിയ / വൈറസും മനുഷ്യന് അപകടകാരിയാണ് എന്ന് . ആ മൃഗങ്ങൾ കാടുകൾ നശിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അവയോടൊപ്പം ആ ജീവികളും നാട്ടിലിറങ്ങുമെന്നു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി എന്നിടത്താണ് ഈ അപകടകാരികളായ വൈറസ് / ബാക്ടീരിയകളുടെ വ്യാപനത്തിന്റെ മൂല ഹേതു ...!
.
നാടുനീളെ നമ്മൾ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴും, ആഘോഷപൂർവ്വം വനവത്കരണ മഹാമഹങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുക, കാടുകൾ തന്നെയാണ് ജീവന്റെ ആധാരവും ജീവിതം തന്നെയും എന്നും കാടുകൾ നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുക എന്നും. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നത്രയും കാടുകൾ വളർത്തുക, ഇനിയും ഉള്ളത് നിലനിർത്തുക ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, May 24, 2018

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!
.
കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . പല നാട്ടിലെയും പല സംസ്കാരങ്ങളിലേയും പല ഭാഷകളിലേയും കുപ്പികൾ . ചെറുതും വലുതും , ചാഞ്ഞതും ചെരിഞ്ഞതും , വളഞ്ഞതും പുളഞ്ഞതും നീണ്ടതും തടിച്ചതും , രൂപമില്ലാത്തതും രൂപമുള്ളതും , കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടാൽ അറക്കുന്നതും , അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തതും ചായം തേച്ചതും ഒക്കെയായ ചില്ലു കുപ്പികൾ ....!
.
എല്ലാ കുപ്പികളും സ്വരൂപിച്ചു കിട്ടണം ആദ്യം . പിന്നെ അവയെല്ലാം ഒതുക്കി അടുക്കി വെക്കണം . ഭാഷയും സംസ്കാരവും വലിപ്പവും നിറവും ഒന്നും നോക്കിയല്ല , സ്ഥലവും കാലവും ദിശയും രൂപവും ഭംഗിയും കൂടി നോക്കാതെ തോന്നിയപോലെ തോന്നിയിടത്തൊക്കെയായി ആ കുപ്പികളങ്ങിനെ എടുത്തു വെക്കണം , എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ....!
.
എന്നിട്ട് ആ ഓരോ കുപ്പികളിലും എന്നിൽ ബാക്കിയാകുന്ന സന്തോഷമെല്ലാം നിറച്ചു വെക്കാൻ തുടങ്ങണം . എനിക്ക് പല സമയത്തും പല തരത്തിലുമുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ . സന്തോഷം കൂടിക്കൂടിയും അതെന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ പുറത്തേയ്ക്കിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞും വരാം . അതുകൊണ്ടു ബാക്കിയാകുന്ന സന്തോഷമെല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി എടുത്തു വെക്കണം . കുപ്പികളിലാക്കി ചെത്തിമിനുക്കിയ കോർക്കിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം . സന്തോഷമൊന്നും പുറത്തു കളഞ്ഞു പോകാതെ , തുളുമ്പി പോകാതെ അതെ... ഓരോ അവസരങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് പോലെ, ആ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുപ്പികളിലാക്കി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തരം തിരിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കണം. പക്ഷെ ആ കുപ്പികൾക്കൊന്നിനും പേരിടാതെ ....!
.
എന്നിട്ടാ കുപ്പികളുമായിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കണം . അറിയാത്ത കാണാത്ത ദേശങ്ങളിലൂടെ , വഴികളിലൂടെ . എന്നിട്ട് വഴിയിൽ കാണുന്ന സന്തോഷമില്ലാത്തവർക്കെല്ലാം അവയിൽ നിന്നും ഓരോ കുപ്പികളായി എടുത്തു കൊടുക്കണം. ആ കുപ്പികളിൽ ഏതു തരം സന്തോഷമാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു പോലും നോക്കാതെ കണ്ണടച്ച് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കുപ്പികൾ ഏതെന്നു നോക്കാതെ എടുത്തങ്ങു കൊടുക്കണം . ആ കുപ്പികളിലെ സന്തോഷം അതിന്റെ കോർക്കടപ്പു തുറന്ന് അത് കിട്ടുന്നവരോരോരുത്തരും എടുത്താഘോഷിച്ചനുഭവിക്കട്ടെ , മതിവരുവോളം ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, May 17, 2018

എന്നിട്ടും ജനാധിപത്യമേ ...!!!

എന്നിട്ടും ജനാധിപത്യമേ ...!!!
.
പുലരുവോളം കാവലിരുന്നിട്ടും
തോക്കും നിയമവും കൂട്ടിരുന്നിട്ടും
സംരക്ഷിക്കെപ്പെടാത്ത ജനാധിപത്യമേ
നിന്നെയോർത്തല്ല എന്റെ സങ്കടം
എന്നിട്ടും നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത
രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, May 16, 2018

ആരംഭേ ....!!!

ആരംഭേ ....!!!

വൃത്തിയിൽ ഭംഗിയോടെ വെട്ടിയൊരുക്കിയ നഖങ്ങളിൽ കടും നിറത്തിലുള്ള ക്യൂടെക്സ് ഇട്ടിരുന്നു . സ്വർണ്ണവളകൾ ഇടകലർത്തിയെങ്കിലും കൈ നിറയെ കുപ്പിവളകളും അണിഞ്ഞിരുന്നു . നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂരത്തിന് കടും കുങ്കുമ വർണ്ണം തന്നെ വേണമെന്ന് അവൾക്കു നിർബന്ധവുമായിരുന്നു . മുടി മെടഞ്ഞിട്ട് അതിനുമേലെ മുല്ലപ്പൂ വെച്ചതും ഭംഗിയായിത്തന്നെ . പുതുതായി അണിഞ്ഞു കിട്ടിയ കിട്ടിയ താലിമാലയ്‌ക്കൊപ്പം അമ്മൂമ്മ സമ്മാനമായി തന്ന മാങ്ങാമാലയും കഴുത്തിൽ അപ്പോഴുമുണ്ടായിരുന്നു . ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കോടി മണമുള്ള ഒന്നരയും മുണ്ടിലും അവൾ പതിവിലും സുന്ദരിയുമായിരുന്നു ...!
.
മുറി ആഢ്യത്വം നിറഞ്ഞതു തന്നെയായിരുന്നു . ചന്ദനം കൊണ്ടുള്ള ആട്ടുകട്ടിലും , കൊത്തുപണികളോടെ മനോഹരമാക്കി പഞ്ഞിക്കിടക്ക വിരിച്ചലങ്കരിച്ച തേക്കു തടിയുടെ കിടപ്പു കട്ടിലും വരിക്ക പ്ലാവിന്റെ കാതലുകൊണ്ടുള്ള മേശയും കസേരയും മാത്രമല്ലാതെ പുതുതായി തുന്നിയിട്ട ജനൽ വിരികളും ആ മുറിയെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമാക്കിയിരുന്നു അന്ന് . ചന്ദനവും പനിനീരും മണക്കുന്ന കിടക്കവിരികൾ ഒരു ചുളിവുപോലുമില്ലാതെ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാവിയെ വരവേൽക്കാൻ തന്നെയല്ലാതെ പിന്നെന്തിനാണെന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു അപ്പോൾ ....!
.
അമ്മയും നാത്തൂന്മാരും പിന്നെ അമ്മായിമാരും ചെറിയമ്മ വലിയമ്മമാരും അപരിചിതരായിരുന്നെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അൽപ്പം ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു . അകത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കടക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കള്ളചിരിയൊളിപ്പിക്കാൻ പെടാപാടുപെടുന്നത് അവളിലും നാണത്തിന്റെ പൂത്തിരി വിടർത്തി . കഴുത്തിലും വയറിനിരുവശത്തും ആരോ ചന്ദനതൈലം പുരട്ടിയപ്പോൾ അവളും ഒന്നുലഞ്ഞു . നിറച്ച പാൽഗ്ലാസ്സ് കൈയിൽ വാങ്ങിയത് ഒട്ടൊരു നാണത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു താനും . പിന്നെ കുറഞ്ഞൊരു പരിഭ്രമത്തോടെ അകത്തേക്ക് വലതു കാലുവെക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടച്ചിരി പിന്നിലുയർന്നത് അവൾ കേട്ടില്ലെന്നു നടിച്ചു ...!
.
പുറത്തുള്ളവർ തിടുക്കത്തിൽ വാതിൽ പുറത്തുനിന്നും ചാരിയത് അവളെ ഒന്ന് ഞെട്ടിച്ചു, നന്നായി തന്നെ . എങ്കിലും അകത്തു കടന്നപ്പോൾ അകത്ത് അപ്പോൾ പതിവിലും കൂടിയ ചൂടുണ്ടായിരുന്നത് അവളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഈ പൗർണ്ണമി രാവിന് എങ്ങിനെയാണിത്രയും ചൂടുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവൾ വല്ലാതെ സംശയിച്ചു . അകത്തുകടന്ന് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കവേ അവിടെ അവളെ വരവേറ്റ പുതിയ കടുത്ത ഗന്ധവും അവൾക്ക് തീർത്തും അപരിചിതമായിരുന്നു , അമ്പരപ്പിക്കുന്നതും കുറച്ചൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും ....!
.
പാൽ പാത്രം മേശമേൽ വെക്കാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ കസേരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത് . അവിടെ മേശമേൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ നിരത്തിയ പാത്രങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നതൊക്കെയും അവൾക്കപരിചിതമായിരുന്നു തീർത്തും . മേശമേൽ പുറം തിരിഞ്ഞിരുന്നിരുന്ന രൂപം അവളുടെ വരവറിഞ്ഞെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്നത് അവളെ വേ ദനിപ്പിക്കുക തന്നെയും ചെയ്തു . പാൽ പാത്രവും കയ്യിൽ വെച്ച് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനലഴികൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു കാറ്റ് അവളെ തൊട്ടു വിളിച്ചു . പക്ഷെ ആ കാറ്റിനും പതിവിലും കൂടുതൽ ഉഷ്ണമായിരുന്നെന്ന് അവൾക്കുതോന്നി . പാതി തുറന്നിരുന്നെങ്കിലും ജനവാതിലിലൂടെ ഒരിറ്റു നിലാവെളിച്ചം പോലും അകത്തേക്കെത്തിനോക്കിയിരുന്നില്ലെന്നതും അവളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി ....!
.
ചുമരിലേക്കു ചേർന്ന് നിർന്നിമേഷയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലെ പാൽ പാത്രം അവളെ നോക്കി ചിരിച്ചുവോ എന്ന് തോന്നി അവൾക്ക് . പുറത്തെ നിലാവിന് കൂരിരുട്ടിന്റെ ഘനമാർന്ന നിശ്ശബ്ദതയെങ്ങിനെ കൈവന്നുവെന്ന് അവൾ തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാനാഞ്ഞു എന്നിട്ടും . തലയിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ ഒരു മുല്ലപ്പൂവിതൾ അവളുടെ കാലടികളിലേക്കു നീങ്ങി മാറിയതും അവളിൽ ചിന്തകളുണർത്തി.. പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കവേ നിറച്ചും നെയ്യൊഴിച്ച് കർപ്പൂരവുമിട്ട് കത്തിച്ചുവെചിരുന്ന നിലവിളക്ക് കരിന്തിരി കത്തി കെട്ടിരുന്നത് അവളെ ഭയപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, May 15, 2018

ഭയപ്പെടേണ്ട വിശപ്പുകൾ ...!!!

ഭയപ്പെടേണ്ട വിശപ്പുകൾ ...!!!
.
നാക്കിലയിൽ നെയ്പായസവും വാങ്ങി, തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു കൽത്തൂണിന്റെ മറവിൽ മേൽമുണ്ട് വിരിച്ച് വിശാലമായിരുന്ന് ചൂണ്ടുവിരൽകൊണ്ടു മെല്ലെ പായസം തോണ്ടിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് തൂണിനപ്പുറത്തുനിന്നും ആ കൈകൾ നീണ്ടു വന്നത് . തനിക്കും വിശക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് . ഒട്ടൊരു സന്തോഷത്തോടെ, ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് മൂപ്പർക്കും സ്ഥലമൊരുക്കി നാക്കില മൂപ്പർക്ക് നേരെയും നീട്ടി അടുത്തിരുത്തിയപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇലയുടെ മറ്റേ അറ്റത്തു നിന്നും മൂപ്പരും മെല്ലെ തന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽകൊണ്ട് പായസം തോണ്ടിയെടുത്തു നക്കി തിന്നാൻ തുടങ്ങി ...!
.
എനിക്ക് മാത്രമായി വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചു മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പായസം വേഗം തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി വാങ്ങി വരാമെന്ന് . സാധാരണയിൽ മൂപ്പരതു സമ്മതിക്കാറില്ലെങ്കിലും അപ്പൊഴെന്തോ വേഗം പോയി വരൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു . രണ്ടാമതും പായസം വാങ്ങി ഞാൻ അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ മൂപ്പരവിടെ ഇരുന്ന് മെല്ലെ ഓടക്കുഴൽ വായിക്കുകയായിരുന്നു . പതിവിനു വിപരീതമായി ആ രാഗത്തിനു അപ്പോഴൊരു ശോകഭാവം വന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ...!
.
പായസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് , ഇരുന്നിരുന്ന മുണ്ടിൽ കൈ തുടച്ച് മൂപ്പർക്ക് നേരെ മുണ്ട് നീട്ടിയപ്പോൾ എന്റെ അതെ മുണ്ടിൽ തന്നെ കൈ തുടച്ച് മൂപ്പരും ചാരിയിരുന്ന് വീണ്ടും ഓടക്കുഴൽ വായന തുടർന്നു . ഞാൻ ശരിക്കൊന്ന് ചാരിയിരുന്നപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ മുഖത്തേക്കൊന്നു നോക്കി . ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ട് മൂപ്പരും എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കി . പിന്നെ ഒരു ചിരിയോടെ എന്നെയൊന്ന് ചേർത്തുപിടിച്ച് ഒന്നുമില്ലെടോ എന്ന മട്ടിൽ ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസം വിട്ടു ....!
.
തൂണുകളിൽ അങ്ങിങ്ങായി പറന്നുവന്നിരിക്കുന്ന പ്രാവുകളുടെ കുറുകലും , തന്നെ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും തിക്കിത്തിരക്കി എന്തൊക്കെയോ എടുത്തുവെച്ചത് എടുത്തുപോകാനെന്ന പോലെ ഓടിപ്പോകുന്ന കാലടികളും കുറച്ചുനേരം നിശബ്ദമായി നോക്കിയിരിക്കെ മൂപ്പർ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ കുറച്ചു ശക്തമായി എന്നെ വീണ്ടുമൊന്നു ചേർത്തുപിടിച്ചു . പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ ആ പിടുത്തത്തിൽ എനിക്കനുഭവിച്ചത് നേരത്തെ ആ ഓടക്കുഴൽ വായനയിൽ നിഴൽനിന്ന നിന്ന വേദനയുടെ ബാക്കി തന്നെയായിരുന്നു എന്നത് എന്നെ വല്ലാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി ....!
.
ചേർത്തുപിടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മൂപ്പരെ നന്നായൊന്നുകൂടി നോക്കി . അന്നാദ്യമായി കഴുത്തിലെ ആ തുളസീമാലയ്ക്ക് കുറേശ്ശേ വാട്ടമുള്ളതുപോലെ . ഉടുത്തിരുന്ന ആ മഞ്ഞപ്പട്ടിനു കുറേശ്ശേ നിറം മങ്ങൽ പോലെ . ആഭരണങ്ങളിൽ പലതും ഇല്ലാത്ത പോലെ . ആ ദേഹത്തിന് പതിവിൽ കൂടുതൽ ഉഷ്ണമുള്ളതുപോലെയും അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വേദനയോടെ ആ കണ്ണുകളിലേക്കു നോക്കി . പതിവ് കുസൃതിച്ചിരിക്കു പകരം അപ്പോഴവിടെ നിഴലിച്ചത് നിർവ്വികാരതയായിരുന്നു . പെട്ടെന്ന് എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതു തുടച്ചുകൊണ്ട് ആ പഴയ കുസൃതിച്ചിരി വീണ്ടെടുക്കാൻ വൃഥാ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മൂപ്പർ, തനികിനിയും വിശപ്പുമാറിയില്ല നീ പോയി കുറച്ചു പാൽപായസം കൂടി വാങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നിൽ ഭയമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പോൾ ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, April 30, 2018

വിശദീകരിക്കാൻ ...!!!

വിശദീകരിക്കാൻ ...!!!
.
അവനവനെ
മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ
വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്
തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ
മാത്രമല്ല
മറിച്ച്
മനസ്സിൽ
കുറ്റബോധം തോന്നുമ്പോൾ
കൂടിയാണ് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, April 29, 2018

പരം, ഈ പ്രണയം ...!!!

പരം, ഈ പ്രണയം ...!!!
.
ഒരിക്കലെനിക്കുന്നിന്റെയാ
കൈ പിടിച്ചൊന്നു നടക്കണം
അങ്ങ് ദൂരേയ്ക്ക്
കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ....!
.
നിലാവില്ലാത്ത രാത്രിയിൽ
ആരുടേയും കാലൊച്ചയില്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ
പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളും കാണാതെ
ഇളം കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത നേരത്ത് ....!
.
നിലാവുണ്ടെങ്കിൽ
എനിക്ക് നിന്റെ മുഖത്തെ
പ്രണയതിന്റെ വെളിച്ചം
വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ....!
.
കാലൊച്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ
എനിക്ക് വേണ്ടി തുടിക്കുന്ന
നിന്റെ ഹൃദയ താളം
എനിക്കനുഭവിക്കാനും പറ്റില്ല ....!
.
പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റകളുമുണ്ടെങ്കിൽ
എനിക്ക് നിന്റെ
സ്നേഹത്തിന്റെ സൗരഭ്യം
ആസ്വദിക്കാനും കഴിയില്ല ....!
.
ഇനിയെങ്ങാനും
ഇളംകാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ
എനിക്ക് നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഗന്ധം
എന്റെ സിരകളിലേക്കാവാഹിക്കാനും
കഴിയാതെ പോകും ...!
.
അതുകൊണ്ട്
നമുക്കൊരു യാത്ര പോകണം
ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരിടത്തേക്ക്
നിന്റെയാ കൈകളെന്റെ
കൈക്കുള്ളിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, April 26, 2018

കരുത്ത് ....!!!

കരുത്ത് ....!!!
.
കരുത്ത് എന്നത്
കീഴ്പ്പെടുത്താനും
കവർന്നെടുക്കാനും
കരവിരുത് കാണിക്കാനുമുള്ള
അവകാശമല്ല ,
മറിച്ച്
സംരക്ഷിക്കാനും
സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള
അധികാരമുദ്രയാണ് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, April 25, 2018

വിജയിക്കാൻ ...!!!

വിജയിക്കാൻ ...!!!
.
വിജയം എന്നത്
ജയിക്കുന്നവനോ
ജയിപ്പിക്കുന്നവനോ ഉള്ളതല്ല
മറിച്ച്
പരാജയപ്പെടാൻ
ധൈര്യമുള്ളവനുള്ളതാണ് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, April 23, 2018

മരണശേഷം ...!!!

മരണശേഷം ...!!!
.
മരണ ശേഷമുള്ള
നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുപറഞ്ഞ്
ഈ സ്വർഗ്ഗ തുല്യമായ ജീവിതത്തെ
നരകമാക്കി തീർക്കുന്നവരെ
പിന്നെയെങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറ്റും ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, April 22, 2018

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!!

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!!
.
സമൂഹത്തിലെ അക്രമ സ്വഭമുള്ളവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും ഭീരുക്കളോ മനോ വൈകല്യം ഉള്ളവരോ ആയിരിക്കും എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത്തരക്കാർ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഇരകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക പാവങ്ങളെയോ, തിരിച്ചു ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നതും സത്യം. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് എപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ കുട്ടികൾ ഒരു മുഖ്യ സ്ഥാനത്തു വരുന്നതും . ഇത് പണ്ടുമുതലേ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയുമാണ് താനും .

അക്രമ വാസനയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ നേർവഴി നയിക്കാനുള്ള ആധുനിക മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമെങ്കിലും അത് ഒരു ആധുനിക പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ കടമയുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ , അവരെ നേർവഴി നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നിസ്സാരമായി ചിന്തിച്ച് തള്ളാതെ . തീർച്ചയായും അത് തുടരുന്നതോടൊപ്പം, കുട്ടകളോടുളള ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മറ്റു ചില മാർഗങ്ങൾ കൂടി നാം അവലംബിചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ . അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായതാണ്, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും താന്താങ്ങൾ കരുതലോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് .
.
അണുകുടുംബങ്ങളിലെ എന്നുമാത്രമല്ലാതെയുള്ള പൊതുവായ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ , സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനൊക്കെയുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം . എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഓരോ കുഞ്ഞും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് എന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള നിർബന്ധമാക്കാൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കൊപ്പം, പൊതു സമൂഹത്തിനും തങ്ങളുടേതായ കടമകളുണ്ട് .
.
സർക്കാരോ സമൂഹമോ എല്ലാം ചെയ്യുമെന്നത് മാത്രമല്ലാതെ നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് , കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക . രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ / മത സാമുതായിക സംഘടനകൾ ഇത്തരം അക്രമികളെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്ന സമീപനം കർശനമായും അവസാനിപ്പിക്കുക , സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക , കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ തനിച്ചു വിടാതിരിക്കാൻ മാതാ പിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക , തന്റെ കുട്ടിയെ എന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എങ്കിലും സമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കുക , മത / സാംസ്കാരിക / കലാലയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എല്ലാറ്റിനും ജാഗരൂകരായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ക്രൂരമായ അക്രമപരമ്പരകൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും .
.
നമുക്കും ശ്രമിക്കാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുകുട്ടികളെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്കും ഒരുമിക്കാം.
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, April 16, 2018

മതം .. അതാണ് ... !!!

മതം .. അതാണ് ... !!!
.
കൊന്നവനും
മരിച്ചവനും
കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും
പ്രശ്നം
മതം മാത്രമാണ്
മനുഷ്യത്വമേയല്ല ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, March 29, 2018

പത്തുപേർ ചേർന്നോരോ തൈകൾ നടുമ്പോൾ ...!!!

പത്തുപേർ ചേർന്നോരോ തൈകൾ നടുമ്പോൾ ...!!!
.
ഒരാൾ
ഒരു തൈ വെച്ചാൽ
അതൊരു മരമാകും ...!
.
ഒരാൾ
ഒരു തൈ വെക്കുന്നതും
പത്തുപേർ
പത്തു തൈകൾ വെക്കുന്നതും
നല്ലതു തന്നെ ...!
.
എന്നാൽ
പത്തു പേർ ചേർന്ന്
പത്തു തൈകൾ
ഒരുമിച്ച്
ഒരിടത്തുവെച്ചാൽ
അതൊരു കാടാകും ...!
.
സംരക്ഷിക്കാം
നമുക്ക് നമ്മുടെ
അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളെയെങ്കിലും ....!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, March 27, 2018

സംരക്ഷിക്കാം, നമ്മുടെ കാടുകളെ ...!!!

സംരക്ഷിക്കാം, നമ്മുടെ കാടുകളെ ...!!!
.
മലകളെയും
കുന്നുകളെയും
പുഴകളെയും
മരങ്ങളെയും
പാടങ്ങളെയും
നീരുറവകളെയും
കുറിച്ചൊക്കെ
വേവലാതിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ
കൂടുതലായി
നാം വേവലാതിപ്പെടേണ്ടത്
നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളെക്കുറിച്ചാണ്
കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ
ഇവയൊക്കെയും താനേ
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും .
പരിശ്രമിക്കാം
നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, March 19, 2018

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!
.
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് ,
ഇലകളും കൊമ്പുകളും
കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ
പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് ,
തനിക്കു കീഴിലെ ഓരോ മൺതരിയെയും
തന്റെ വേരുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തി
ശുദ്ധവായുവും ആ വായുനിറയെ സുഗന്ധവും നിറച്ച്
പരിലസിക്കുന്ന മഹാ വൃക്ഷങ്ങൾ ...!!!
.
ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നിലും
തന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വളച്ച് അവർ നമസ്കരിക്കുന്നത്
ഓരോ പേമാരിയിലും തങ്ങളുടെ വേരുകളുയർത്തി
അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ,
തന്റെ കഴിവുകേടോ കീഴടങ്ങലോ അല്ലെന്ന്
ആ ഓരോ മഹാമാരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും ശേഷവും
വർധിത വീര്യത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട്
വിളിച്ചുപറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് .....!
.
ഓരോ പൂക്കളും ഓരോ പഴങ്ങളും
വ്യത്യസ്തമാകുന്നതുപോലെ
ഓരോ മരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതിലല്ലാതെ
അവയോരോന്നും അനിവാര്യതകൂടിയാണെന്ന്
ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കൂടി വേണ്ടി
വീണ്ടും ഓരോ പെണ്ണും
ഓരോ വന്മരങ്ങൾ തന്നെയുമാകുന്നു ....!
.
തന്നെത്തന്നെ ചേർത്തുനിർത്തി
തനിക്കു ചുറ്റും കൂട്ട് കൂട്ടി
തന്നെയും തനിക്കു ചുറ്റിനെയും
ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തി
ഒറ്റയിൽനിന്നും ഇരട്ടയിൽനിന്നും
ജീവനത്തിന്റെ , അതിജീവനത്തിന്റെ
ഒരു മഹാവനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന
അത്ഭുതവും അതുല്യതയുമാകുന്നു ....!
.
ബുദ്ധന് വരെ ബോധോദയം നൽകാൻ മാത്രം
പ്രാപ്തിയുള്ള ബോധി വൃക്ഷങ്ങളായും ,
കൊമ്പുകൾ വിരിച്ച് വേരുകൾ വിടർത്തി,
അനശ്വരതയോടെ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ,
തനിക്കു ശേഷവും തന്റെ തുടർച്ചയായി
താൻ തന്നെയാകുന്ന തൈമരങ്ങളുണ്ടാകാൻ കൂടി വേണ്ടിയും
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, March 12, 2018

കർഷകർക്കൊപ്പം ...!!!

കർഷകർക്കൊപ്പം ,
പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊപ്പം ,
എന്റെയും വിശപ്പകറ്റുന്നവർക്കൊപ്പം ,
മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾക്കുമൊപ്പം
ഈ ഞാനും ...!!!

Sunday, March 11, 2018

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!
.
ആകെ
ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്
അവരോരോരുത്തരും
എന്നോട് പറയുന്നത് ...!
.
പിന്നെ,
ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രം
വിശ്വസിക്കാനും
അവരെന്നോട്
ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...!
.
അതിനു തയ്യാറായി
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ
അവരോരോരുത്തരും പറയുന്നത്
അവരവരുടെ
ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള
ഓരോ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, March 7, 2018

പ്രണയം എന്നത് ...!!!

പ്രണയം എന്നത് ...!!!
.
പ്രണയം എന്നത്
ഒരു വ്യവഹാരമല്ല
കൊടുക്കുന്നത് പോലെ
തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ...!
.
തീർച്ചയായും
മറിച്ചതൊരു
അനുഭവമാണ്
തന്നിലേക്ക്
തന്നെത്തന്നെ ചേർക്കുന്ന
ആത്മ നിർവൃതിയുടെ
അമൂല്യമായൊരനുഭവം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, March 1, 2018

ആദിവാസി സ്നേഹം ...!!!

ആദിവാസി സ്നേഹം ...!!!
.
എല്ലാവരെയും പോലെ
ആദിവാസികളോട് /
കാനന വാസികളോട് പ്രത്യേകിച്ച്
എനിക്കും സ്നേഹമാണ് ,
അടങ്ങാത്ത സ്നേഹം .....!
.
വർഷാവർഷം വലിയ തുകകൾ
അവർക്കുവേണ്ടി വകയിരുത്തുന്ന
സർക്കാരുകളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരയെയും പോലെ
അവരെ മതം മാറ്റാൻ മാത്രം
ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നവരെ പോലെ
അവർക്കുവേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച
സാമൂഹിക സംഘടനകളെ പോലെ
അവരുടെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ
മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ കമ്പനികളെ പോലെ
അവർക്കുവേണ്ടി കഥകളും കവിതകളും എഴുതി
കണ്ണീർ വാർക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകരെ പോലെ
എനിക്കും അവരോട് അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ് ...!
.
എന്റെ സ്‌നേഹത്തിൽ പക്ഷെ
പകുതിയിലേറെയും
അവരുടെ ഭൂമിയോടാണ്
പിന്നെ അവരുടെ കുഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളോടും
അവരുടെ വന വിഭവങ്ങളോടും
ബാക്കി സ്നേഹം
അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുക വഴി
എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രശസ്തിയിലുമാണ് ...!
.
ഇങ്ങിനെ എന്റെ സ്നേഹമൊക്കെ
പലയിടത്തും പകുത്തു പോയതിനുശേഷം
ആ മനുഷ്യക്കോലങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ
എന്റ്റെ കയ്യിൽ സ്നേഹം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
അതെങ്ങിനെ എന്റെ തെറ്റാവും ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, February 28, 2018

അണികളോട് ...!!!

അണികളോട് ...!!!
.
വെട്ടിയും
കുത്തിയും
ബോംബെറിഞ്ഞും
എതിരാളികളെ കൊല്ലിക്കുന്ന
നേതാക്കന്മാരുടെ
മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ
അങ്ങിനെയൊരക്രമത്തിൽ
കൊല്ലപ്പെടും വരേയും
അക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം
പാർട്ടികളുടെ
നേതൃത്വത്തിൽ എത്തുംവരെയും
മാത്രമേ ഉള്ളു
ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവും
എന്നതൊരു യാഥാർഥ്യമായിരിക്കെ
നഷ്ട്ടം പിന്നെയും
കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ
കുടുംബത്തിന് മാത്രമെന്ന്
എന്നാണ് ഇനിയീ
അണികൾ തിരിച്ചറിയുക ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, February 25, 2018

വിശപ്പ് ....!!!

വിശപ്പ് ....!!!
.
അതെ
വിശപ്പ് തന്നെയാണ് ജീവൻ , ജീവിതവും
കാഴ്ചയും കാരണവും പരിഹാരവും
വിശപ്പ് തന്നെയാണ് മരണവും ....!
.
ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു , പ്രതിഷേധിച്ചു
പാട്ടുപാടി , കഥയും കവിതയുമെഴുതി
വിളക്കുകൊളുത്തി , നാടകം കളിച്ചു
നവ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ണീർകടലൊഴുക്കി .... !
.
പക്ഷെ
എന്നിട്ടുമിപ്പോഴും വിശക്കുന്നവൻ പട്ടിണിയിൽ തന്നെ
ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും അധഃകൃതരും തന്നെ ,
അവർക്കുള്ള സ്ഥാനം
ഇപ്പോഴും പുറമ്പോക്കുകളിൽ തന്നെ ....!
.
വിശക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് കള്ളൻ
അവൻ തന്നെ ഭ്രാന്തനും എതിരാളിയും
വിശക്കുന്നവനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനും
എന്നിട്ടും
അവന്റെ വിശപ്പുമാത്രം പിന്നെയും ബാക്കി ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, February 12, 2018

പുതുതലമുറ മാതാപിതാക്കൾ ....!!!

പുതുതലമുറ മാതാപിതാക്കൾ ....!!!
.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും കൂടി ക്ലാസിലിരുന്ന് മദ്യപിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപികയെ ആ കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ കൂടിച്ചേർന്ന് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതിന്റെ ഫലമായി നല്ല അദ്ധ്യാപികയെന്നു പേരെടുത്തിട്ടുള്ളവരെങ്കിലും അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് വാർത്തകണ്ടു ....!
.
അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ നേരനുഭവം എനിക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അതിവിടെ കുറിക്കണം എന്ന് തോന്നി ....!
.
ഒന്നാം റാങ്കോടെ ഉന്നത പഠനം കഴിഞ്ഞ് മഹത്തായൊരു സർവ്വകലാശാലയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണത്തോടെ വിദേശത്ത് റിസേർച്ചിനും ജോലിക്കും കൂടി പോയ എന്റെയാ സുഹൃത്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് അവളുടെ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചായപ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടാകാനും അവരെ സ്വന്തമായി നോക്കാനുമാണ് . അദ്ധ്യാപകവൃത്തി എന്നത് രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഒഴിവുസമയത്ത് ക്‌ളാസ്സെടുക്കാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം അവളും ഒരു പൊതു വിദ്യാലയത്തിൽ പിന്നീട് പോകാൻ തുടങ്ങി ....!
.
പുതു തലമുറ കുട്ടികളുടെ കുസൃതികൾ പലപ്പോഴും അതിരുവിടുന്നതെങ്കിലും പ്രായത്തിന്റെ ചാപല്യമെന്നോർത്ത് അവൾ അതിനെയെല്ലാം പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിട്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ ക്‌ളാസ്സിലിരുന്ന് കുട്ടികൾ മദ്യപിക്കുകയും അതിൽ ചിലർ ലൈംഗികയിലേക്കു പോലും പരസ്യമായി കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തതിന്റെ പേരിൽ അവളെ ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടങ്ങിയ സംഘം അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പിന്നീട് വീടുകയറി ആക്രമിക്കാൻ വരെ മുതിരുകയും ചെയ്തത് ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ...!
.
ഇവിടെ , തെറ്റുചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടികളെക്കാൾ , ലഹരിയുടെയും , രതി വൈകൃതങ്ങളുടെയും അരാജകത്വത്തിലേക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ കയറൂരി വിടുന്ന, പണവും പദവിയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ചില പുതു തലമുറ മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം ബാധ്യതയാകുന്നു എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകതന്നെ വേണം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ
.

Sunday, February 4, 2018

ലോകം ....!!!

ലോകം ....!!!
.
മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ
ഒരു കുറ്റവാളിയായി
നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ
വേദനാജനകമാണ്
അവരുടെ മുന്നിൽ
പരിഹാസ്യനായി
നിൽക്കേണ്ടിവരുന്നത് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, January 23, 2018

എന്നെ കാണാൻ ...!!!

എന്നെ കാണാൻ ...!!!
.
എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ
നീ നിന്റെ
കണ്ണാടിയിലേക്കൊന്ന്
നോക്കണം ...!
.
അവിടെയുമില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ
എങ്ങിനെയാണ്
ഞാൻ
എന്നിലുമുണ്ടാവുക ... ???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, January 18, 2018

ചിലരൊക്കെ അങ്ങിനെയുമാണ് ....!!!

ചിലരൊക്കെ അങ്ങിനെയുമാണ് ....!!!
.
വഴിയറിയാതെ , സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലുമോ എന്തെങ്കിലുമോ ഇല്ലാത്തിടത്ത് , കുറ്റാകുറ്റിരുട്ടിൽ , കണ്ണിൽ കുത്തിയാൽ പോലും കാണാനാകാത്ത അത്രയും ഇരുട്ടിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എങ്ങുനിന്നോ വന്ന് ഒന്നും പറയാതെ നമുക്കായി മാത്രം കരുതി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ കണികയും കയ്യിൽ തന്ന് ഒന്നും പറയാതെ, ഒന്നിനും വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാതെ എങ്ങോട്ടോ കടന്നുപോകുന്ന ചിലരുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ . ജീവിതം തന്നെ തിരിച്ചു നൽകുന്ന അവരെ നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുതെങ്കിലും പിന്നീട് ഓർക്കാറില്ല എന്നതും സത്യം . പക്ഷെ അവരെയും ഓർത്തുപോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ...!
.
അതെപ്പോഴാണെന്നാൽ , നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാകും . നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്നും നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും നിൽക്കുമെന്നും നാം വിശ്വാസത്തോടെ കരുതുന്ന ചിലർ. അവർ പക്ഷെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുസമയത് നമ്മെ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരിരുട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും....!
.
വഴികൾ അങ്ങിനെയാണ് ... തിരിച്ചും , അങ്ങോട്ടും ഒരുപോലെ . ഒരേ വഴിയിലൂടെയുള്ള യാത്രകളിൽ മിന്നിമായുന്ന രൂപങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തോളവും ജീവനോളവും വിലയും വിലക്കേടുമുണ്ടാക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കച്ചവടം ...!!!

കച്ചവടം ...!!! . മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടങ്ങളിലൊന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ നിരാശാജനകമായ ...