Monday, April 7, 2014

പൂക്കൾ ...!!!

പൂക്കൾ ...!!!

.

ആസ്വദിക്കപ്പെടുമ്പോഴും

അനുഭവമാകുമ്പോഴും

പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുമ്പോഴും

നൈമിഷികമെന്നു

വ്യാകുലപ്പെടുമ്പോഴും

അറിയാതെപോകുന്നതെന്തേ

പൂക്കൾ

നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളെന്ന് ...!!!

.

സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...