Monday, October 23, 2017

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!
.
പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ താഴേക്കും താഴെയെത്തുമ്പോൾ മുകളിലേക്കും വഴികൾ വേറെയും . അപ്പോഴൊക്കെയും പക്ഷെ വശങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ വഴികൾ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് . എന്നിട്ടും പടികൾ മാത്രം അപ്പോഴും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായി മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും ....!
.
നടക്കാനും ഓടാനും ചാടിക്കയറാനും തക്ക പാകത്തിൽ വെട്ടിയൊരുക്കി ഏണുകൾ തട്ടാതെ കാലടികൾ നോവാതെ കാത്തുവെച്ച വഴികളിലെ നേരുള്ള പടികൾ ചന്തത്തിൽ ചമച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിശയകരമായ കയ്യൊതുക്കത്തിലും . കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ കണ്ടുമുട്ടാനും കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കാനും , വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ തിരിച്ചിറങ്ങാതിരിക്കാൻ മറിച്ചു കയറാതിരിക്കാൻ വളയാതിരിക്കാൻ തിരിയാതിരിക്കാനും എല്ലാം വഴികൾ ചേർന്ന പടികൾ ....!
.
പുറകെ വരുന്നവർക്ക് കാത്തുവെക്കാനും കരുതിവെക്കാനും തെറ്റിക്കാനും തിരുത്താനും നിരാശരാക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കൂടി ഉതകും വിധമുള്ള ആ പടികളുടെ ഘടന ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കും . തട്ടി വീഴ്ത്താനും വീഴ്ചയിൽ പിടിക്കാനും പിടിക്കപ്പെടാതെ പിടിക്കാതിരിക്കാനും പിടികൊടുക്കാതെയുള്ള അവയുടെ നിർമ്മിതി അതിശയകരം തന്നെ ...!
.
എന്നിട്ടും പിന്നെയും മോഹിപ്പിച്ച് , പിന്നെയും അമ്പരപ്പിച്ച് , പിന്നെയും പ്രതീക്ഷിപ്പിച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും
കയറാനും ഇറങ്ങാനും പടികൾ വേറെയും .....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, October 22, 2017

തൻ - താളവട്ടം ...!!!

തൻ - താളവട്ടം ...!!!
.
ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നുകൂടി കറങ്ങാതിരുന്ന ആ സൂചികൾ അവൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം സർവാത്മനാ പറിച്ചെടുത്ത് തനിക്കു വേണ്ടിടത്തു തന്നെ തിരുകി വെച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ തേങ്ങൽ . അപ്പോഴും പക്ഷെ നിശ്ചലത തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസാനമെന്ന് ഘടികാരം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അവൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല തന്നെ ...!
.
ചലിക്കാത്ത സൂചികൾ നോക്കി അവൾ ആ കിടപ്പു തുടങ്ങിയിട്ട് നേരമേറെയായിരിക്കുന്നു . നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ തീക്ഷണത പോലെ നിറഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അവൾ അറിയാതെയാണ് അവളിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്നതെന്ന് അവൾ അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നുമില്ല . അവൾക്കു മുന്നിൽ ആ സൂചികൾ മാത്രം . അവൾക്കു മുന്നിൽ ആ സൂചികൾ തീർക്കാത്ത അവളുടെ സമയവും ....!
.
അവൾക്കു മുന്നിലൂടെ ആ സൂചികൾ ചിലപ്പോൾ കിതക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെയും അവളിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് . അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും നിശ്ചലതയാണെന്ന് എത്രയാവർത്തിച്ചിട്ടും ആ ഘടികാരം മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല . അതാകട്ടെ അപ്പോഴെല്ലാം പെൻഡുലത്തിന്റെ താളത്തിൽ തന്റെ സൂചികളിൽ രാപ്പകലുകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു . അവളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ ...!
.
ഇനി ... സ്വസ്ഥമായൊന്നുറങ്ങണം . ഘടികാരത്തിന്റെ സമയം തീർക്കാത്ത നിശ്ചല നിശബ്ദതയിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി . പകലിനും രാത്രിക്കുമിടയിൽ പെന്ഡുലങ്ങൾ ആടുന്നതോർക്കാതെ . വേഗത്തിനും നിശ്ചലതയ്ക്കുമിടയിൽ സൂചികൾ കറങ്ങുന്നതോർക്കാതെ , തന്റെ സമയവും തീർത്ത് ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, October 19, 2017

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!
.
പ്രണയം എന്നാൽ
ഒരു സമർപ്പണവുമാണ്
സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച്
സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച്
തന്നെത്തന്നെയുള്ള
സ്വയം സമർപ്പണം ....!
.
അവിടെ
കൊടുക്കൽ
വാങ്ങലുകളില്ല
പ്രതീക്ഷയും
നിരാശയുമില്ല
കൂടിച്ചേരലും
വേർപിരിയലുമില്ല ....!
.
ദേഹവും ദേഹിയുമില്ലാതെ
കാമനകളും കല്പിതങ്ങളുമില്ലാതെ
നിറങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളുമില്ലാതെ
നിഷ്കാമമായ പ്രണയം ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, October 11, 2017

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!

ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ ...!!!
.
ഉത്തരവും ചോദ്യവും തമ്മിൽ
അഭേദ്യമായൊരു
രക്തബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നാണ്
ദോഷൈകദൃക്കുകൾ പോലും
വീമ്പു പറയുന്നത് ...!
.
എന്നാൽ
ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരവും
ഉത്തരത്തിൽ ചോദ്യവും
പരസ്പരം
ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ
ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യവും
ചോദ്യമില്ലാത്ത ഉത്തരവും
ധാരാളമാകുമ്പോൾ
പിന്നെ
ചോദ്യവും ഉത്തരവും തമ്മിൽ
ബന്ധമുണ്ടായാലെന്ത് ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, October 4, 2017

പ്രാണനാഥനെനിക്ക് നൽകിയ പരമാനന്ദ ....!!!

പ്രാണനാഥനെനിക്ക് നൽകിയ പരമാനന്ദ ....!!!
.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ മനസ്സുകൊണ്ട് നമിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സഹായയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ അന്നേരമത്രയും . ആ കാലുകളിൽ കണ്ണുനീരിനാൽ തന്റെ ഹൃദയം തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നിശബ്ദമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് . ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെ ഏറെ കരുതലോടെ അതിലുമേറെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഒട്ടും അറപ്പോ വെറുപ്പോ കൂടാതെ തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിലെയും വൃത്തികേടുകളൊക്കെ മെല്ലെ താൻ പോലുമറിയാത്തപോലെ തുടച്ചെടുത്ത് അനക്കമറ്റ തന്നെ നിത്യവും രണ്ടുനേരം വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങിനെയാണ് താൻ നമിക്കാതിരിക്കുക ...!
.
തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് ആധിപിടിച്ച മനസ്സുമായി എന്നും നിർത്താതെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരിടവേളയുണ്ടാക്കി നിറഞ്ഞ കുസൃതിയുമായി ആരുംകാണാതെ മക്കളുടെയും അമ്മയുടെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ച് തന്നെയും പൊക്കിയെടുത്ത് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ , അതുവരെയുള്ള പണിത്തിരക്കിനിടയിൽ താൻ അന്ന് കുളിച്ചിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞാൽ തന്നെയൊന്നു തൊടുകപോലും ചെയ്യാതെ ആ ബെഡിലേക്കിട്ട് ഒരു കുസൃതിച്ചിരിയോടെ തിരിച്ചുപോയിരുന്ന വൃത്തി രാക്ഷസനായ ആളാണ് ഇതെന്ന് തനിക്കെങ്ങിനെയാണ് മറക്കാൻ പറ്റുക .....!
.
അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും സ്വർഗ്ഗ തുല്യമാക്കുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവും ആസ്വദിച്ചർമ്മാദിച്ചിരുന്നത് എന്തൊരാവേശത്തോടെയാണ് താൻ ഓരോ തവണയും അനുഭവിച്ചിരുന്നത് എന്നോർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ രോമങ്ങളും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നതും താനറിയുന്നു . ഒഴിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇട ദിവസങ്ങളിൽ കുളിമുറിയും അടുക്കളയും ഇരിപ്പുമുറിയും കിടപ്പുമുറിയും രാസലീലകളിൽ നിറച്ച് സ്വർഗ്ഗീയ മണിയറകളാക്കിയിരുന്നത് ഒരിക്കലും തീരാത്ത
വിശ്വാസത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയുമായിരുന്നല്ലോ എന്നത് ഒരു തേങ്ങലോടെ അവൾ അപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്തു ...!
.
തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രാധാന്യം നൽകി തന്റെ താത്‌പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നിനും നിർബന്ധിക്കാതെ തന്നിലൂടെ സ്വയം ആനന്ദമൂർച്ഛയിലെത്തുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വലിയ മനസ്സ് തനിക്കെന്നും വിസ്മയമായിരുന്നു . അദ്ദേഹത്തിന് മതിവരുവോളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അത് തനിക്കും സ്വയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകൂടിയാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിൽ താൻ എത്രയോവട്ടം അഭിമാനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ....!
.
ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒളിച്ചുവെക്കാത്ത , മോഹിക്കുന്നതൊന്നും നടത്താതിരിക്കാറുള്ള കുസൃതിക്കാരനായ ,
കുറുമ്പനും വാശിക്കാരനുമായ അദ്ദേഹമിപ്പോൾ സർവ്വവും ത്യജിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സന്യസിക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു യോഗിയെപോലെ ഇനിയൊരിക്കലും ഒരു ജീവിതമില്ലാത്ത തനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ സർവ്വാത്മനാ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് നമിക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കാനാവുക . പുരുഷനെന്നാൽ തന്റെ പാതിയായ സ്ത്രീയുടെ പരമവുമാണെന്ന് അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ സർവ്വാത്മനാ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു ......!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, October 3, 2017

അടുത്ത ജന്മം ...!!!

അടുത്ത ജന്മം ...!!!
.
ഈരേഴുപതിനാലുലകും ചുമക്കുന്ന
ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കണം
ആ അമ്മിഞ്ഞകളിൽ പുരണ്ട
ദാരികന്റെ രക്തം തുടച്ചു കളഞ്ഞ്
എനിക്കെന്റെ
വയറു നിറയെ പാലുകുടിക്കണം
ആ നെഞ്ചിലെ എരിയുന്ന കനലിൽ
എന്റെ കണ്ണുനീർ
ബാഷ്പീകരിക്കണം
ആ കണ്ണുകളിലെ കത്തുന്ന തീയിൽ
എന്റെ നെഞ്ചകം ചുട്ടെടുക്കണം
ആ കൈകളിലെ രൗദ്രതയിൽ
എന്നിലെനിക്കാവേശം നിറയ്ക്കണം
ആ കാലുകളിലെ ചടുലതയിൽ
എനിക്കെന്റെ ജീവിതതാളം പിടിക്കണം
എന്നിട്ട്
തലയോട്ടിമാലകൾ കൊരുത്തൊരാ
പിടയ്ക്കുന്ന മാറിൽ ചേർന്നൊന്നുറങ്ങണം
ശാന്തമായൊരിക്കലെങ്കിലും .....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, September 27, 2017

ആദിയും വ്യാധിയും ....!!!

ആദിയും വ്യാധിയും ....!!!
.
ആകുലതകളോടെയും വ്യാകുലതകളോടെയുമാണ് ഞാൻ എന്നും കാലത്തുണരുന്നത് തന്നെ . അങ്ങകലെ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലെ മറ്റിടങ്ങളിലെയും സഹോദരങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഉണരുന്നുണ്ടോ അപ്പിയിടുന്നുണ്ടോ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയോർത്ത് എനിക്കൊരു സമാധാനനവുമില്ല കുറച്ചുകൂടിയൊന്ന് കിടന്നൊന്നുറങ്ങാൻ . പക്ഷെ എന്റെ തൊട്ട് അയൽക്കാരൻ മുഹമ്മദും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും ആഴ്ചകളായി കൊടും പട്ടിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിയുന്നുമില്ല ...!
.
അങ്ങ് ദൂരെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും പിന്നെ അയൽവക്കത്തും അകലെയുമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെയും എന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കാര്യമോർത്ത് ഞാൻ കണ്ണീർ വാർക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല . പക്ഷെ എന്റെ ബന്ധു നാരായണേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും മൂന്നു പെൺമക്കളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണത്തിൽ മനം നൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞതേയില്ല ...!
.
എനിക്ക് കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ജനാതിപത്യധ്വംസനങ്ങളെ കുറിച്ചും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചോർത്തും അവകാശ ലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്തും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആവേശം പതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ച് ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ , എന്റെ, സുഹൃത്തുക്കളുടെ , സഹപ്രവർത്തകരുടെ നീതിനിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നടപ്പാക്കി കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിയുന്നുപോലുമില്ല ...!
.
അയൽനാടുകളിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചും അരാചകത്വത്തെക്കുറിച്ചും വായിച്ചറിഞ്ഞ് തിളയ്ക്കുന്ന ചോരയുമായി സമരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഞാൻ എന്നും നടക്കുന്ന റോഡ് പുതുതായി പണികഴിപ്പിച്ചയുടനെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞതും , ആശുപത്രിക്കെട്ടിടം ചോർന്നൊലിക്കുന്നതും നിരാലംബരും നിരാശ്രയരും രോഗികളുമായ അഗതികളുടെ പച്ചരിപോലും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂടി കയ്യിട്ടുവാരിയെടുക്കുന്നതൊന്നും കാണുന്നതുപോലുമില്ല ...!
.
പരിസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി ജീവൻ തന്നെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഞാൻ, വഴിവക്കിലും തൊടിയിലും വീടിന്റെ അടുക്കളയിലും വരെ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുകയും , മുറ്റത്തും കക്കൂസിലും വരെ മഴക്കുഴികൾ കുഴിക്കുകയും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു . പക്ഷെ എന്റെ കാടുകളും കുന്നുകളും പുഴയും തോടും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും കാണുന്നേയില്ല താനും ....!
.
അങ്ങിനെയങ്ങിനെ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചോർത്തോർത്ത് എന്റെ ആദിയും വ്യാധിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ചോർമ്മിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളിനി എന്ത് ചെയ്യും ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...