Sunday, April 22, 2018

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!!

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!!
.
സമൂഹത്തിലെ അക്രമ സ്വഭമുള്ളവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും ഭീരുക്കളോ മനോ വൈകല്യം ഉള്ളവരോ ആയിരിക്കും എന്നത് ഒരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അത്തരക്കാർ എപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ഇരകളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക പാവങ്ങളെയോ, തിരിച്ചു ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരെയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നതും സത്യം. അതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ് എപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ കുട്ടികൾ ഒരു മുഖ്യ സ്ഥാനത്തു വരുന്നതും . ഇത് പണ്ടുമുതലേ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയുമാണ് താനും .

അക്രമ വാസനയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ നേർവഴി നയിക്കാനുള്ള ആധുനിക മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക എന്നത് ദുഷ്കരമെങ്കിലും അത് ഒരു ആധുനിക പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ കടമയുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ , അവരെ നേർവഴി നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് നിസ്സാരമായി ചിന്തിച്ച് തള്ളാതെ . തീർച്ചയായും അത് തുടരുന്നതോടൊപ്പം, കുട്ടകളോടുളള ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മറ്റു ചില മാർഗങ്ങൾ കൂടി നാം അവലംബിചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ . അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായതാണ്, തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും താന്താങ്ങൾ കരുതലോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് .
.
അണുകുടുംബങ്ങളിലെ എന്നുമാത്രമല്ലാതെയുള്ള പൊതുവായ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ , സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, സാമ്പത്തികം തുടങ്ങി ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനൊക്കെയുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം . എന്നാൽ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഓരോ കുഞ്ഞും തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് എന്നത് സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള നിർബന്ധമാക്കാൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കൊപ്പം, പൊതു സമൂഹത്തിനും തങ്ങളുടേതായ കടമകളുണ്ട് .
.
സർക്കാരോ സമൂഹമോ എല്ലാം ചെയ്യുമെന്നത് മാത്രമല്ലാതെ നാം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ചിലത് , കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക . രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ / മത സാമുതായിക സംഘടനകൾ ഇത്തരം അക്രമികളെയെങ്കിലും സഹായിക്കുന്ന സമീപനം കർശനമായും അവസാനിപ്പിക്കുക , സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക , കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ തനിച്ചു വിടാതിരിക്കാൻ മാതാ പിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക , തന്റെ കുട്ടിയെ എന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുട്ടികളെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എങ്കിലും സമൂഹത്തെ ബോധവാന്മാരാക്കുക , മത / സാംസ്കാരിക / കലാലയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എല്ലാറ്റിനും ജാഗരൂകരായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം ക്രൂരമായ അക്രമപരമ്പരകൾക്കു കടിഞ്ഞാണിടാൻ സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും .
.
നമുക്കും ശ്രമിക്കാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുകുട്ടികളെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്കും ഒരുമിക്കാം.
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, April 16, 2018

മതം .. അതാണ് ... !!!

മതം .. അതാണ് ... !!!
.
കൊന്നവനും
മരിച്ചവനും
കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും
പ്രശ്നം
മതം മാത്രമാണ്
മനുഷ്യത്വമേയല്ല ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Thursday, March 29, 2018

പത്തുപേർ ചേർന്നോരോ തൈകൾ നടുമ്പോൾ ...!!!

പത്തുപേർ ചേർന്നോരോ തൈകൾ നടുമ്പോൾ ...!!!
.
ഒരാൾ
ഒരു തൈ വെച്ചാൽ
അതൊരു മരമാകും ...!
.
ഒരാൾ
ഒരു തൈ വെക്കുന്നതും
പത്തുപേർ
പത്തു തൈകൾ വെക്കുന്നതും
നല്ലതു തന്നെ ...!
.
എന്നാൽ
പത്തു പേർ ചേർന്ന്
പത്തു തൈകൾ
ഒരുമിച്ച്
ഒരിടത്തുവെച്ചാൽ
അതൊരു കാടാകും ...!
.
സംരക്ഷിക്കാം
നമുക്ക് നമ്മുടെ
അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളെയെങ്കിലും ....!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, March 27, 2018

സംരക്ഷിക്കാം, നമ്മുടെ കാടുകളെ ...!!!

സംരക്ഷിക്കാം, നമ്മുടെ കാടുകളെ ...!!!
.
മലകളെയും
കുന്നുകളെയും
പുഴകളെയും
മരങ്ങളെയും
പാടങ്ങളെയും
നീരുറവകളെയും
കുറിച്ചൊക്കെ
വേവലാതിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ
കൂടുതലായി
നാം വേവലാതിപ്പെടേണ്ടത്
നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളെക്കുറിച്ചാണ്
കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ
ഇവയൊക്കെയും താനേ
സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും .
പരിശ്രമിക്കാം
നമ്മുടെ അവശേഷിക്കുന്ന
കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, March 19, 2018

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!
.
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് ,
ഇലകളും കൊമ്പുകളും
കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ
പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് ,
തനിക്കു കീഴിലെ ഓരോ മൺതരിയെയും
തന്റെ വേരുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തി
ശുദ്ധവായുവും ആ വായുനിറയെ സുഗന്ധവും നിറച്ച്
പരിലസിക്കുന്ന മഹാ വൃക്ഷങ്ങൾ ...!!!
.
ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നിലും
തന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വളച്ച് അവർ നമസ്കരിക്കുന്നത്
ഓരോ പേമാരിയിലും തങ്ങളുടെ വേരുകളുയർത്തി
അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ,
തന്റെ കഴിവുകേടോ കീഴടങ്ങലോ അല്ലെന്ന്
ആ ഓരോ മഹാമാരിക്കും കൊടുങ്കാറ്റിനും ശേഷവും
വർധിത വീര്യത്തോടെ തലയുയർത്തി നിന്നുകൊണ്ട്
വിളിച്ചുപറയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് .....!
.
ഓരോ പൂക്കളും ഓരോ പഴങ്ങളും
വ്യത്യസ്തമാകുന്നതുപോലെ
ഓരോ മരങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നതിലല്ലാതെ
അവയോരോന്നും അനിവാര്യതകൂടിയാണെന്ന്
ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കൂടി വേണ്ടി
വീണ്ടും ഓരോ പെണ്ണും
ഓരോ വന്മരങ്ങൾ തന്നെയുമാകുന്നു ....!
.
തന്നെത്തന്നെ ചേർത്തുനിർത്തി
തനിക്കു ചുറ്റും കൂട്ട് കൂട്ടി
തന്നെയും തനിക്കു ചുറ്റിനെയും
ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തി
ഒറ്റയിൽനിന്നും ഇരട്ടയിൽനിന്നും
ജീവനത്തിന്റെ , അതിജീവനത്തിന്റെ
ഒരു മഹാവനം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന
അത്ഭുതവും അതുല്യതയുമാകുന്നു ....!
.
ബുദ്ധന് വരെ ബോധോദയം നൽകാൻ മാത്രം
പ്രാപ്തിയുള്ള ബോധി വൃക്ഷങ്ങളായും ,
കൊമ്പുകൾ വിരിച്ച് വേരുകൾ വിടർത്തി,
അനശ്വരതയോടെ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ,
തനിക്കു ശേഷവും തന്റെ തുടർച്ചയായി
താൻ തന്നെയാകുന്ന തൈമരങ്ങളുണ്ടാകാൻ കൂടി വേണ്ടിയും
ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Monday, March 12, 2018

കർഷകർക്കൊപ്പം ...!!!

കർഷകർക്കൊപ്പം ,
പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊപ്പം ,
എന്റെയും വിശപ്പകറ്റുന്നവർക്കൊപ്പം ,
മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾക്കുമൊപ്പം
ഈ ഞാനും ...!!!

Sunday, March 11, 2018

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!

ഒറ്റ ദൈവങ്ങൾ ...!!!
.
ആകെ
ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്
അവരോരോരുത്തരും
എന്നോട് പറയുന്നത് ...!
.
പിന്നെ,
ആ ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രം
വിശ്വസിക്കാനും
അവരെന്നോട്
ആവശ്യപ്പെടുന്നു ...!
.
അതിനു തയ്യാറായി
ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ
അവരോരോരുത്തരും പറയുന്നത്
അവരവരുടെ
ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള
ഓരോ ദൈവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!!

കുട്ടികളോടുള്ള ക്രൂരതകൾ ...!!! . സമൂഹത്തിലെ അക്രമ സ്വഭമുള്ളവരിൽ വലിയൊരു ശതമാനവും ഭീരുക്കളോ മനോ വൈകല്യം ഉള്ളവരോ ആയിരിക്കും എന്നത് ഒരു സത്യ...