Sunday, December 1, 2013

ചരിത്രം ...!!!

ചരിത്രം ...!!!
.
ചരിത്രത്തിലേക്ക്
പുറകിലൂടെയോ  
മുന്നിലൂടെയോ  
നടന്ന് കയറാനാവുക....???  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ    

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!!

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!! . ഒരു പന്തിനുപിന്നാലെ ഒരായിരം മനസ്സുകളുരുളുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളും പച്ച വിരിച്ച മൈതാനങ്ങൾ മാത്രമാകുന...