Tuesday, May 28, 2013

വായന ...!!!

വായന ...!!!  
.
വാക്കുകൾ കൊണ്ട് 
അക്ഷരങ്ങൾ
കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ
വാചകങ്ങളിൽ
അക്കങ്ങൾക്കെന്തു   സ്ഥാനം ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ 

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...