Saturday, December 14, 2013

മരം പെയ്യുന്നത് ...!

മരം പെയ്യുന്നത് ...!  
.
മഴയ്ക്ക് ശേഷം മരം
വീണ്ടും പെയ്യുന്നത്
മരത്തിനു വേണ്ടിയോ
മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ
അതോ
എനിയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ... ???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...