Wednesday, October 17, 2012

പകരം ...!!!

പകരം ...!!!

അവനു പകരമായി
എന്നെ അവന്‍
ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍
ഞാന്‍ അവനു
പകരക്കാരനാകുന്നു...!

ഞാന്‍ അവനു
പകരമാകില്ലെങ്കിലും
അവന്‍ അങ്ങിനെ കരുതുന്നത്
അവനു പകരമായി
എനിക്ക് നില്ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നു
അവനു തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രവും ...!

എങ്കിലും
അവനു പകരമായി
ഞാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
അവന്‍ അവന്‍ തന്നെയും
ഞാന്‍ ഞാന്‍ തന്നെയും
അല്ലാതെയുമാകുന്നില്ലെന്നു
അവനും
ഞാനും തിരിച്ചറിയുന്നുമില്ല ....!!!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

ആരാണ് കള്ളൻ ...???

ആരാണ് കള്ളൻ ...??? . കക്കുന്നവനോ കളവ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവനോ കക്കാൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവനോ കളവുമുതൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നവനോ കള്ളന് സ്തുതിപാടുന്...