Tuesday, January 12, 2016

രക്തം ...!!!

രക്തം ...!!!
.
രക്തമാണ്
കാരണം ,
കാര്യവും ...!
.
സിരകളിലൂടെ
ഭൂമിയിലൂടെ
കാലുകൾക്കിടയിലൂടെയും ...!
.
ജീവനും
ജീവിതവുമായി
.മതവും
വിപ്ലവവുമായി
വിശ്വാസവും
നിരാശയുമായി
ദൈവവും
ചെകുത്താനുമായി ...!
.
ഇനി ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!!

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!! . എന്റെ മുറി , എന്റെ ഇടമാണ് , നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട് , വാതിലും പൂട്ടി എന്റെ ഗന്ധം പോലും പുറത്തേക...