Tuesday, July 15, 2014

തുണ ...!!!

തുണ ...!!!
.
ഇരുട്ടിൽ
കൈവിടുന്ന
നിഴൽപോലും
ആശ്രയമില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ
ആരാണ്
എനിക്കൊരു
തുണ ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കാടുകൾക്കും ( സസ്യങ്ങൾക്കും ) ജീവനുണ്ട് ....!!!

കാടുകൾക്കും ( സസ്യങ്ങൾക്കും ) ജീവനുണ്ട് ....!!! . ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ ജീവനുള്ളവയാണെന്നും അവയും ഭൂമിയുടെ ...