Sunday, January 19, 2014

ആത്മാവ് ...!!!

ആത്മാവ് ...!!!  

ഓരോ  
മരണത്തിന്   
ശേഷവും  
ജനനത്തിന്   
മുൻപും  
ആത്മാവ്  
എന്ത് ചെയ്യും ... ??? 

സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...