Friday, January 31, 2014

ഒഴിവുള്ള പകുതി ...!!!

ഒഴിവുള്ള പകുതി ...!!!  
.
പളുങ്കു പാത്രത്തിന്റെ
ഒഴിയുന്ന പകുതിയിൽ
നിന്നുമാണ്
രാത്രി തുടങ്ങുന്നതെന്ന്
ആരോ പറയുമായിരുന്നു ...!
.
എന്നിട്ടും
പിന്നിടുന്ന പകലിനെ
അതേ പളുങ്കു പാത്രത്തിന്റെ
ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക്
പകർതിവെക്കാൻ
എന്തേ കഴിയുന്നില്ല ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ   പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...