Monday, April 8, 2013

ഇടം ...!!!


ഇടം ...!!!  
.  
കടൽ  കടന്നപ്പോൾ
കര മതിയെന്ന്
കരയെത്തിയപ്പോൾ  
കടൽ വേണമെന്നും ...!
.
കടലിനും
കരയ്ക്കുമിടയിൽ
ഇടം ശൂന്യവും ....!
.
ഇനി ....???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...