Tuesday, May 30, 2017

പ്രണയത്തിന്റെ മതം ...!!!

പ്രണയത്തിന്റെ മതം ...!!!
.
മനുഷ്യൻ
വിശപ്പുകൊണ്ട് ചത്തുവീഴുമ്പോഴും
അവൻ എന്തുകഴിക്കണമെന്ന്
വാശിപിടിക്കുന്നതിലും
പ്രകൃതിയിൽ പോലും അധിനിവേശം നടത്തി
അടയാള ചിന്ഹങ്ങൾകൊണ്ട്
അധികാരം പിടിച്ചടക്കുന്നതിലും
പിഞ്ചുകുട്ടികളെ പോലും
തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നതിലും
മത്സരിച്ചു വിജയിക്കുന്ന
മതമേ
പ്രണയത്തെയെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന്
വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ ...?
പ്രണയം എന്നത് രണ്ട് ആത്മാക്കളുടെ
അതിജീവനത്തിനുള്ള അവസാന ശ്രമം മാത്രമല്ലേ ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, May 28, 2017

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!
.
പശു
ഒരു ഉപകരണവുമാണ്
വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു ജനതയ്ക്കുമേൽ
ഭിന്നിപ്പിന്റെ കൗശലത്തോടെ
ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ
മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുവേണ്ടി
സാമർഥ്യത്തോടെ
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു
രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, May 16, 2017

എല്ലാം നല്ലതിനാകുമ്പോൾ ...!!!

എല്ലാം നല്ലതിനാകുമ്പോൾ ...!!!
.
സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ലതിന് എന്ന് ചിന്തിച്ചു മുന്നേറണം എന്നാണ് പൊതു മതം . പക്ഷെ, സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എങ്ങിനെയാണ് നല്ലതിന് മാത്രമാവുക . എല്ലാ നന്മക്കും ഒരു തിന്മയുണ്ടെന്നും എല്ലാ ഗുണത്തിനും ഒരു ദോഷമുണ്ടെന്നും എല്ലാ കയറ്റത്തിനും ഒരു ഇറക്കമുണ്ടെന്നും അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ, നന്മയും തിന്മയും നല്ലതും ചീത്തതും തുല്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ, എങ്ങിനെയാണ് എല്ലാം നല്ലതിന് മാത്രം എന്ന് ചിന്തിക്കാനാവുക . നല്ലത് എന്നതുപോലെ ചീത്തതും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നിരാശയില്ലാതെ ജീവിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കും . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം നല്ലതു മാത്രമായാൽ നമ്മളെല്ലാം ദൈവങ്ങളായിപ്പോകില്ലേ ... ???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, May 14, 2017

ഈ മാതൃദിനത്തിൽ ...!!!

ഈ മാതൃദിനത്തിൽ ...!!!
.
മാതൃത്വം എന്നത്
ഒരു നീറ്റലുമാണ്
പൊള്ളുന്ന മഴയുടെ
ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ
നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ കൂട്ടിന്റെ ...!
.
മാതൃത്വം എന്നത്
പ്രണയവുമാണ്
ആത്മാവിന്റെ ,
സത്യത്തിന്റെ
നന്മകളുടെ
ജന്മങ്ങളുടെ ,
സുകൃതങ്ങളുടെ ....!
.
പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുന്ന
നന്മകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന
മാതൃത്വം സൂക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാ അമ്മമാർക്കും
പ്രണാമം .....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, May 10, 2017

കസേരകൾ ...!!!

കസേരകൾ ...!!!
.
കസേരകൾ
വെറും ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മാത്രമല്ല
അത്
അതിലിരിക്കുന്നവരുടെ
പ്രതിരൂപങ്ങൾ കൂടിയാണ് ...!
.
പിന്നെ
ആ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലേക്കുള്ള
നാൾ വഴികളുടെ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും ...!
.
കൂടാതെ
അവ ചിഹ്നങ്ങളുമാണ്
അധികാരത്തിന്റെ
നേട്ടങ്ങളുടെ
സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ
ഗർവ്വിന്റെ
അഹങ്കാരത്തിന്റെ.... !
.
കസേരകൾ
ഇതൊന്നുമല്ലാതെ
നേർ ജീവിതങ്ങളുമാണ്
വിയർപ്പിന്റെ
വേദനയുടെ
ആശ്വാസത്തിന്റെ
കുതന്ത്രങ്ങളുടെ
നഷ്ട്ടങ്ങളുടെയും
നേട്ടങ്ങളുടെയും കൂടിയും .... !
.
കസേരകൾ
മറച്ചുവെക്കാനും
കത്തിക്കാനും
കാലൊടിക്കാനും
തട്ടിക്കളിക്കാനും
ഇരിപ്പുറപ്പിക്കാനും കൂടിയുമാണ് ...!

.
എന്നിട്ടുമെല്ലാം
കസേരയിലുമാണ് ,
ജനനവും ജീവിതവും പിന്നെ മരണവും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, May 9, 2017

ചാരം പുതച്ച തീക്കനൽ ...!!!

ചാരം പുതച്ച തീക്കനൽ ...!!!
.
നിറഞ്ഞു കത്തുന്ന തീയിനെക്കാൾ
എപ്പോഴും ഭയപ്പെടേണ്ടത്
ചാരം മൂടിയ കനലുകളെയാണ് ....!
.
ഒരപ്രതീക്ഷിത നിമിഷത്തിൽ
സർവ്വവും സംഹരിക്കാവുന്ന
ഒരു വലിയ കാട്ടുതീയായി മാറാൻ
ആ കുഞ്ഞു കനലിന്
നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നത് തന്നെയാണ്
അതിന്റെ പ്രത്യേകതയും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Sunday, May 7, 2017

വിജയത്തിന്റെ പാഠം ...!!!

വിജയത്തിന്റെ പാഠം ...!!!
.
ഒരാൾ വിജയിയാകുന്നത്
അയാൾ
കരുതനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല,
എതിരാളി
അശക്തനായതുകൊണ്ടു
കൂടിയാകാം എന്ന്
ഓരോ വിജയത്തിലും
അയാൾ
ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ
അത് അടുത്ത വിജയത്തിനുള്ള
അയാളുടെ
ഊർജ്ജവുമാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, May 3, 2017

എനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം , എന്റെ മുഖം നോക്കാൻ ...!!!

എനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം ,
എന്റെ മുഖം നോക്കാൻ ...!!!
.
എനിക്കൊരു കണ്ണാടി വേണം ,
ഇടക്കെപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ
എനിക്കെന്റെ
മുഖമൊന്നു തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ ...!
.
കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി
ഉറപ്പു വരുത്തുവാൻ ,
ഞാൻ കാണുന്നത്
എന്റെ മുഖം തന്നെയെന്ന് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കച്ചവടം ...!!!

കച്ചവടം ...!!! . മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ തന്നെ കച്ചവടം നടത്തുന്നതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടങ്ങളിലൊന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ നിരാശാജനകമായ ...