Monday, January 27, 2014

ചിന്തകളുടെ ഭാരം ..!!!

ചിന്തകളുടെ ഭാരം ..!!!    
.  
ചിന്തകളുടെ ഭാരം    
അത്    
ചുമക്കുന്നവന്റെ    
ഭാരത്തേക്കാൾ  വരുന്നത്    
ചിന്തകൾക്ക്    
ഭാരം    
ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ്  ...!  
.  
ചിന്തകൾക്ക്    
ഭാരം    
ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ    
പക്ഷെ    
അത്    
ചുമക്കാതെയുമിരിക്കണം ...!   
.  
ചിന്തകളുടെ ഭാരം    
സുഖകരമാകുന്ന അവസ്ഥ    
ആ ചിന്തകൾ     
സുഖകരമാകുന്നതുപോലെയാകുമ്പോൾ    
അസുഖകരമായ ചിന്തകൾ    
ചുമക്കുന്നവനെക്കാൾ    
ഭാരമുള്ളതുമാകുന്നു ....!!!  
.  
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ    

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!!

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!! . എന്റെ മുറി , എന്റെ ഇടമാണ് , നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട് , വാതിലും പൂട്ടി എന്റെ ഗന്ധം പോലും പുറത്തേക...