Saturday, October 28, 2017

കണക്ക് ...!!!

കണക്ക് ...!!!
.
2 + 2 = 4
2 X 2 = 4
1 + 1 = 2
1 X 1 = 1 ... !!!

എന്തുകൊണ്ട് ....???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...