Tuesday, December 11, 2012

പുറത്തും അകത്തും ...!!!

പുറത്തും അകത്തും ...!!!

പുറം കറുക്കുമ്പോള്‍
അകവും കറുക്കുന്നു
അകം കറുക്കുമ്പോള്‍
പക്ഷെ
പുറം വെളുക്കുന്നു....!

വെളുപ്പും കറുപ്പും
കറുപ്പും വെളുപ്പും
ഇടകലര്‍ന്നു
അകവും പുറവും...!

ഇതില്‍ അകത്തേത് ,
അല്ലെങ്കില്‍
കറുപ്പേത് ...???

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍.

മതം .. അതാണ് ... !!!

മതം .. അതാണ് ... !!! . കൊന്നവനും മരിച്ചവനും കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നം മതം മാത്രമാണ് മനുഷ്യത്വമേയല്ല ....!!! . സുരേഷ്‌കുമാർ പ...