Tuesday, March 5, 2013

തിരിച്ചെത്തുവാന്‍ വേണ്ടി

തിരിച്ചെത്തുവാന്‍ വേണ്ടി
 തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന
 എന്റെ കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ മുന്നേ
 തീര്‍ച്ചയില്ലാത്തൊരു
 മനസ്സുമായി ഞാനും ....!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...