Saturday, June 29, 2013

എനിക്ക് മാത്രം ...!!!

എനിക്ക് മാത്രം ...!!!  
എനിക്കു  
മാത്രം  
കാണുവാനായി  
എന്തിനാണ്  
എനിക്ക്  
എന്റെ  
മുഖം ...??? 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

Thursday, June 27, 2013

പ്രളയം...!

പ്രളയം...!  
.
ചുറ്റും ഇരുട്ട് മാത്രമാണ് ... കാഴ്ച പോയിട്ട്, ശബ്ദങ്ങൾ  പോലും അന്യമായിട്ട്‌ നേരം ഏറെയായിരിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തെ പറ്റിയും സമയത്തെ പറ്റിയും  പിന്നെ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട താനും. കാണാൻ ആകില്ലെങ്കിലും കണ്പീലികൾ തുറന്നു പിടിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നെ ഇല്ല . കാതുകളിൽ വലിയ ഭാരം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ .  ചുട്ടുപഴുത്ത തൊണ്ടയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഉമിനീര് പോലും ഇറങ്ങുന്നില്ല . കൈകളും കാലുകളും ഉണ്ടെന്നു തന്നെ തോന്നുന്നത് പോലും ഇല്ല. ...!
.
മരണം ഇങ്ങിനെയാണ്‌ വരികയെന്ന് ആരും മുൻപ് പറഞ്ഞതോർമ്മയില്ല . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ  ഓര്മ്മ തന്നെ നഷ്ട്ടമാകുമ്പോൾ  അതിനും മേലെ ഇനിയെന്ത് . മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീര്ച്ചയായും  നരകത്തിലേക്ക് മാത്രമാകും തന്റെ യാത്രയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയായിരുന്നു തന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നതും . തന്റെ നരകം താൻ ഇവിടെത്തന്നെ സ്വയം തീര്ക്കുന്നല്ലോ എന്ന്....!
.
തന്റെ  ഭാര്യ. അവളെ അങ്ങിനെ മാത്രം  വിളിച്ചാൽ മതിയോ . എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആർഭാടങ്ങളും ആരവങ്ങളുമായി ആരെയും കൂട്ടാതെ കടന്നെതിയവളാണ് അവൾ. എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സ്ഥാനം എപ്പോഴും ഒന്നായി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയും ആത്മാർതതയോടെയും ഏറ്റെടുതവൾ ...! എന്നിട്ടും മനപ്പൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും  തന്നെ  വേദനകളും  ദുരിതങ്ങളും  മാത്രമേ താൻ അവൾക്കു നൽകിയുള്ളൂ ഇതുവരെയും. ...!
.
ഇപ്പോൾ അവളെയും താൻ കൈവിട്ടിരിക്കുന്നു .  ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ കാണാ കയങ്ങളിലെയ്ക്ക്  അവളെ നിർദ്ദയം  കൈവിട്ടു കൊണ്ട് താൻ ഇവിടെ പ്രജ്ഞയറ്റ് . അവളെ മാത്രമോ ...? ഏറെ മോഹത്തോടെ അവൾ അവളുടെ ദിവ്യമായ ഗർഭപാത്രത്തിൽ  പേറുന്ന അവളുടെ ജീവിതത്തെയും. ..! 
.
അവളുടെ ജീവിതം എന്ന് മാത്രം താൻ പറയരുതെന്നറിയാം .  പക്ഷെ അങ്ങിനെ പറഞ്ഞുപോയില്ലേ ഇപ്പോൾ.  അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും സത്യവും . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ജീവൻ  തന്നെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന അവളുടെ ഒപ്പം വെക്കാൻ എന്റെ പേരിനു പോലും എന്ത് യോഗ്യത...!
.
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഈ മഹാമാരിയിൽ സ്വയം നഷ്ട്ട പെടുമ്പോഴും  താൻ അവളെ ഓർത്തില്ല .  അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ക്രൂരമായി അവൾ അവളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും  ജീവന് വേണ്ടി തനിക്കു നേരെ നീട്ടിയ കൈകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ  തന്നെ പ്രളയം ഒഴുക്കിയെടുത്തുകളഞ്ഞു . ...!
.
ഇനി തന്നെയും  കാത്തിരിക്കുന്ന തന്റെ നരകത്തിലേക്ക് എത്ര ദൂരം....  അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ
( സമർപ്പണം  - മഹാ പ്രളയത്തിൽ എനിക്ക് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്തിന് )

സ്വന്തം ...!!!

സ്വന്തം ...!!!
.
എന്റെ
കുഞ്ഞിനെ
നിന്റെ
പേരിട്ട്
വിളിച്ചാൽ
അതെങ്ങിനെ
എന്റെതല്ലാതാകും ...???
.
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, June 25, 2013

അറിവ് ...!!!

അറിവ് ...!!!    
.  
എനിക്ക്   
നീ ആര്   
എന്നതിനേക്കാൾ   
എനിക്ക്   
ഞാൻ   
ആരെന്നത്   
അറിവ് ...!!!  
.  
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ   

Monday, June 24, 2013

ജീവിതം ...!!!

ജീവിതം ...!!!    
.
വെള്ളം പോലെ 
ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ
ശുദ്ധമാകുന്നതാകണം
നമ്മുടെ
ജീവിതവുമെന്ന്
ആഗ്രഹിച്ചാലും
എങ്ങിനെ
സാധ്യമാകും ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

Tuesday, June 18, 2013

നാവ് ....!

നാവ് ....!    
.  
വാക്കുകൾക്കു   
രൂപമില്ലെങ്കിൽ   
സംസാരിക്കാൻ   
എന്തിനാണ്   
നാവ് ... ???  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ   

Sunday, June 16, 2013

അച്ഛൻ ...!!!

അച്ഛൻ ...!!!    
.  
ഭൂമിയുടെ അധിപനായ   
സൂര്യനെ പോലെയാണ്   
എനിക്കെന്റെ അച്ഛൻ ...!  
.  
സൂര്യനില്ലെങ്കിൽ   
ഭൂമിയുമില്ലെന്ന പോലെ ...!!!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ   

മദ്ധ്യേ ...!!!

മദ്ധ്യേ ...!!!  
.  
പകൽ  
തുടങ്ങുന്നത്  
ആകാശത്തിനും  
പർവതത്തിനും  
മദ്ധ്യേ ...!  
.  
പകൽ  
ഒടുങ്ങുന്നതും  
ആകാശത്തിനും  
പർവതത്തിനും  
മദ്ധ്യേ ...! 
.  
തുടക്കതിനും  
ഒടുക്കതിനും  
മദ്ധ്യേ  
സൂര്യൻ ...!!!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

Saturday, June 15, 2013

കാഴ്ച ...!

കാഴ്ച ...!
.
കാണാൻ 
ഒരു കണ്ണാടി 
ഇല്ലെങ്കിൽ 
പിന്നെ 
എന്തിനാണീ 
മുഖം ....!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

Wednesday, June 12, 2013

നന്മ ...!!!

നന്മ ...!!!  
.
നന്മയ്ക്കുള്ളിലും 
തിന്മയിരിയ്ക്കുമെങ്കിൽ
നന്മയെക്കാൾ നല്ലത്
തിന്മയല്ലെ ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

Monday, June 10, 2013

ഭയം ...!!!

ഭയം ...!!!    
ഉറങ്ങാൻ  
എനിക്കിപ്പോൾ  
പേടിയാണ് ...! 
ഒരു താങ്ങ്പോലും  ഇല്ലാതെ  
എന്റെ  
തലയ്ക്കു മുകളിൽ  
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന   
ആകാശമെങ്ങാനും  
പൊട്ടിയെന്റെ  
ദേഹത്ത് വീണാലോ ...??? 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

Saturday, June 8, 2013

പകരം ...!!!

പകരം ...!!!  
പകരത്തിന്  
പകരമായാൽ  
പകരമാകുമോ ...??? 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

താഴ്ചകൾ ...!!!

താഴ്ചകൾ ...!!!  
.
പടികൾ  
കയറിപോകുന്നത്  
ഉയരത്തിലേക്ക്  
എന്നപോലെ  
ഇറങ്ങിപോകാൻ  
ആഴങ്ങളിലേക്കും  
പടികൾ ഉണ്ടെന്നും  
ഉയരങ്ങളിലെയ്ക്കെന്ന പോലെ  
ആഴങ്ങളിലെയ്ക്കും  
ഉന്നതികൾ ഉണ്ടെന്നും  
ഞാൻ  
അറിയാതെ പോകുന്നതെന്തേ ....!!!
.
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ  

Tuesday, June 4, 2013

നിഴൽ ....!!!

നിഴൽ ....!!!    
.  
പിന്നിൽ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ    
എന്റെ നിഴൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ    
മുന്നിൽ  വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ    
നിഴൽ എനിക്ക് പിന്നിൽ    
.  
പിന്നിലും മുന്നിലും    
മാറി മാറി  നില്ക്കുന്ന നിഴൽ    
എന്നിൽ വെളിച്ചം വീഴുമ്പോൾ    
എന്നിൽ തന്നെയുമാകുന്നു ....!  
.  
 സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ    

Monday, June 3, 2013

ജീവിതം...!!!

ജീവിതം...!!!    
.
നീയില്ലെങ്കിലും  
ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന്
നിന്നോട് ഞാൻ ...!
.
ഞാനില്ലെങ്കിലും  
നീ ജീവിക്കുമെന്ന്  
എന്നോട് നീയും ...!
.
ഞാനും നീയുമില്ലെങ്കിൽ  
പിന്നെന്തു ജീവിതം ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

Sunday, June 2, 2013

നില നിൽപ് ...!

നില നിൽപ്  ...!  
.
നില്ക്കാൻ കാലുണ്ടെങ്കിലും 
ചവിട്ടാൻ മണ്ണില്ലെങ്കിൽ
പിന്നെന്ത് പ്രയോജനം ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

പുലിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ...!!!

പുലിയും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ...!!!      
രാത്രി കുറച്ചു വൈകിയാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് .  അവധി ദിവസങ്ങളുടെ ആരംഭ നാളുകളിൽ എല്ലായ്പോഴും അങ്ങിനെയായിരുന്നു താനും.  വൈകീട്ട് എലാവരും കൂടി പുറത്തു പോയി, പറ്റിയാൽ പുറത്തു നിന്നും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തി കുറച്ചു സമയം ഒന്നിച്ചിരുന്നു ടിവിയും കണ്ട് പിന്നെ  പലപ്പോഴും നന്നേ വൈകിയിട്ടുണ്ടാകും . 
അന്നും അങ്ങിന കിടന്ന് , ഞാൻ പതിയെ ഉറക്കത്തിലേക്ക്‌ കടക്കുമ്പോഴാണ് മോൻ എന്നെ മെല്ലെ തോണ്ടി  വിളിക്കുന്നത്‌. .  ഈ പാതിരാത്രിയിൽ അവനെന്തു പട്ടി എന്നാ ഉത്കണ്ടയോടെ ഞാൻ എഴുന്നെല്ക്കവേ അവൻ പതിയെ എന്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞു, അവനൊരു സംശയം ഉണ്ട് എന്ന്. 
പാതി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കണ്ണുകളെ മൂടുമ്പോൾ ഇവനെന്ത് ആനക്കാര്യമാണ് സംശയിക്കാനുള്ളത് എന്ന  ആശ്ചര്യത്തോടെ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി കിടന്നു കൊണ്ട് അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു . 
വളരെ താത്പര്യത്തോടെ അവൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചീറ്റകൾ  എന്ന പുലി വർഗ്ഗം ഈ ഭൂമുഖത്ത്  നിന്നും തുടച്ചു നീക്കപെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൻ എവിടെയോ വായിച്ചത്രേ .അങ്ങിനെ ഓരോ  ജീവി വര്ഗ്ഗങ്ങളായി  തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എങ്ങിനെ ഈ ഭൂമിയില ജീവിക്കും . 
അവന്റെ സംശയം ന്യായമാണെന്നും അതിന്  ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും എനിക്കറിയാം .  പക്ഷെ എന്ത് പറയും.  ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കവേ അവന്റെ ചോദ്യം കേട്ട് അപ്പോഴും ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന മോളും അവളുടെ സംശയവും കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു.  
അവൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പക്ഷെ ചീറ്റകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുക എന്നാണ് .  അവയും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്നാണു അവൾ ചോദിച്ചത് .  അവ കാട്ടിൽ  താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ നാട്ടിലും.  രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം കാണുന്നു പോലും ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം . 
ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാണ് .  പക്ഷെ  ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും.  ...??? 
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

Saturday, June 1, 2013

പിതൃക്കൾ ....!!!

പിതൃക്കൾ ....!!!
.
എന്റെ പിതൃക്കളെ 
ഞാൻ തള്ളിയാൽ  
നാളെയൊരിക്കൽ
എന്നെ
എന്റെ മക്കളും
തള്ളുമെന്ന്
ഞാനെന്തേ
കാണാതെ പോകുന്നു ....!
.
എനിക്കും
വയസ്സാകുമെന്നും
എനിക്കും
എന്റെ മക്കളുടെ
സഹായം
തേടേണ്ടി വരുമെന്നും
ഞാനെന്തേ
ഓര്ക്കാതെ പോകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ    

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...