Saturday, July 27, 2013

കാണുവാൻ ...!!!

കാണുവാൻ ...!!!  
..
പുറം കാഴ്ചക്ക് 
കണ്ണട ...!
അകക്കാഴ്ചയ്ക്ക് .???
..
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പ്രണയത്തിന്റെ മതം ...!!!

പ്രണയത്തിന്റെ മതം ...!!! . മനുഷ്യൻ വിശപ്പുകൊണ്ട് ചത്തുവീഴുമ്പോഴും അവൻ എന്തുകഴിക്കണമെന്ന് വാശിപിടിക്കുന്നതിലും പ്രകൃതിയിൽ പോലും അധിനിവേ...