Saturday, July 27, 2013

കാണുവാൻ ...!!!

കാണുവാൻ ...!!!  
..
പുറം കാഴ്ചക്ക് 
കണ്ണട ...!
അകക്കാഴ്ചയ്ക്ക് .???
..
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...