Saturday, July 27, 2013

കാണുവാൻ ...!!!

കാണുവാൻ ...!!!  
..
പുറം കാഴ്ചക്ക് 
കണ്ണട ...!
അകക്കാഴ്ചയ്ക്ക് .???
..
 സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

വലിയവരുടെ വലിയ ഭാഷ ...!!!

വലിയവരുടെ വലിയ ഭാഷ ...!!! . രണ്ടുവാക്കെഴുതി നാലുപേരറിഞ്ഞ് ആദരവുനേടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കും ....! . അപ്പോഴെനിക്കവിട...