Sunday, May 7, 2017

വിജയത്തിന്റെ പാഠം ...!!!

വിജയത്തിന്റെ പാഠം ...!!!
.
ഒരാൾ വിജയിയാകുന്നത്
അയാൾ
കരുതനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല,
എതിരാളി
അശക്തനായതുകൊണ്ടു
കൂടിയാകാം എന്ന്
ഓരോ വിജയത്തിലും
അയാൾ
ഓർത്തിരിക്കുമ്പോൾ
അത് അടുത്ത വിജയത്തിനുള്ള
അയാളുടെ
ഊർജ്ജവുമാകുന്നു ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...