Monday, January 13, 2014

ചൂല് ....!

ചൂല് ....!  
.  
അഴുക്ക്  
അടിച്ചുവാരാൻ  
ചൂല് ...!  
.  
ശുദ്ധി  
ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം  
ചൂലെടുക്കുന്നു,  
തന്നിലെയും  
മറ്റുള്ളവരിലെയും  
ആഴുക്കായ അഴുക്കെല്ലാം  
തൂത്തുവാരാൻ തുടങ്ങുന്നു    ..!  
.  
ഇനി  
എല്ലാവരും കൂടി  
അടിച്ചുവാരിയെടുക്കുന്ന  
ഈ അഴുക്കെല്ലാം  
എന്ത് ചെയ്യും ...???  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!!

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!! . പുതപ്പ് ദേഹത്തോട് വലിച്ചു ചേർത്ത് ഉള്ളിൽ തന്റെ ദേഹം ചുരുട്ടി കൂട്ടി കട്ടിലിന്റെ അറ്റത്തിനും ചുമരിനുമിട...