Monday, January 13, 2014

ചൂല് ....!

ചൂല് ....!  
.  
അഴുക്ക്  
അടിച്ചുവാരാൻ  
ചൂല് ...!  
.  
ശുദ്ധി  
ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം  
ചൂലെടുക്കുന്നു,  
തന്നിലെയും  
മറ്റുള്ളവരിലെയും  
ആഴുക്കായ അഴുക്കെല്ലാം  
തൂത്തുവാരാൻ തുടങ്ങുന്നു    ..!  
.  
ഇനി  
എല്ലാവരും കൂടി  
അടിച്ചുവാരിയെടുക്കുന്ന  
ഈ അഴുക്കെല്ലാം  
എന്ത് ചെയ്യും ...???  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...