Sunday, January 15, 2012

ഒന്ന് ...!!!

ഒന്ന് ...!!!
.
ഒന്ന് പകുത്ത്
രണ്ടാക്കുമ്പോള്‍
രണ്ടു പകുതികള്‍ക്ക് പകരം
വീണ്ടും രണ്ടു വലിയ ഒന്നുകള്‍
.
ആ ഒന്നുകള്‍
വീണ്ടും മുറിക്കുമ്പോള്‍
പിന്നെയും
പകുതികള്‍ക്ക് പകരം
മറ്റു ഒന്നുകള്‍ ...!
.
ഒന്നുകള്‍ അങ്ങിനെ
പലകുറി ഒന്നായിരിക്കെ
മുറിച്ചു മാറ്റപെടുന്ന
പകുതികള്‍ എവിടെ
മുറിക്കപ്പെടാത്ത ഒന്നുകളും ....???
.
സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍
.

മതം .. അതാണ് ... !!!

മതം .. അതാണ് ... !!! . കൊന്നവനും മരിച്ചവനും കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നം മതം മാത്രമാണ് മനുഷ്യത്വമേയല്ല ....!!! . സുരേഷ്‌കുമാർ പ...