Sunday, April 20, 2014

രണ്ടുകൈകൾ ...!

രണ്ടുകൈകൾ ...!
.
സ്വന്തമായി
രണ്ടു കൈകൾ ...!
.
ഒന്ന് പുറത്തേക്കും
മറ്റേത് അകത്തേയ്ക്കും ...!
.
അകത്തെ കൈവെള്ളയിൽ
സ്വന്തം ജീവനും
പുറത്തെ കൈക്കുമ്പിളിൽ
അന്യന്റെ ജീവനും ...!
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

വലിയവരുടെ വലിയ ഭാഷ ...!!!

വലിയവരുടെ വലിയ ഭാഷ ...!!! . രണ്ടുവാക്കെഴുതി നാലുപേരറിഞ്ഞ് ആദരവുനേടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നിലേക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കും ....! . അപ്പോഴെനിക്കവിട...