Sunday, April 20, 2014

രണ്ടുകൈകൾ ...!

രണ്ടുകൈകൾ ...!
.
സ്വന്തമായി
രണ്ടു കൈകൾ ...!
.
ഒന്ന് പുറത്തേക്കും
മറ്റേത് അകത്തേയ്ക്കും ...!
.
അകത്തെ കൈവെള്ളയിൽ
സ്വന്തം ജീവനും
പുറത്തെ കൈക്കുമ്പിളിൽ
അന്യന്റെ ജീവനും ...!
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!!

എന്റെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങൾ ...!!! . എന്റെ മുറി , എന്റെ ഇടമാണ് , നാലുചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ട് , വാതിലും പൂട്ടി എന്റെ ഗന്ധം പോലും പുറത്തേക...