Tuesday, October 22, 2013

ജീവിതത്തിന് ...!!!

ജീവിതത്തിന് ...!!!  
.
പകുത്തു കിട്ടാൻ
ഒരു ഹൃദയവും
പകർന്നു കിട്ടാൻ
ഒരൽപം പ്രണയവും
 ചായാൻ ഒരു
ചുമലും ഉണ്ടെങ്കിൽ
പിന്നെന്തു വേണം
ജീവിക്കാൻ ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...