Saturday, August 17, 2013

ഞാൻ എന്റെ നിഴലാകുമ്പോൾ ....!!!

ഞാൻ എന്റെ നിഴലാകുമ്പോൾ  ....!!!  
...  
എനിക്ക് മുന്നേ നടന്ന്   
എന്നിൽനിന്നും വേറിട്ട്‌   
ഞാൻ എന്റെ   
നിഴലാകുമ്പോൾ   
നിഴൽ മാത്രമാകുന്നു ഞാൻ  ....!  
....  
എന്റെ നിഴൽ   
എനിക്ക് പകരമാകുന്നു   
എന്റെ നാക്കാകുന്നു   
നോക്കും പിന്നെ   
ചിന്തകളും പ്രവർത്തികൾ  പോലും ...!  
...  
പിന്നെ   
എനിക്കെന്റെ   
രൂപമില്ലാതാകുന്നു   
മുഖമില്ലാതാകുന്നു   
ഒടുവിൽ ഞാൻ  തന്നെയും   
ഇല്ലാതാകുന്നു.....!  
....  
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ   

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...