Wednesday, April 9, 2014

കണ്ണുനീർ ...!!!

കണ്ണുനീർ ...!!!
.
കണ്ണ് നിറയുമ്പോൾ
മനസ്സ് നിറയുമ്പോൾ
കണ്ണുനീർ ..!
.
ഉപ്പു കലർന്ന്
ഹൃദയം കലർന്ന്
തെളിനീർ തുള്ളികൾ ...!
.
ജീവിതത്തിന്റെയും
ജീവന്റെയും
വിലയുള്ള തുള്ളികൾ ...!
.
ചിലപ്പോൾ
ആർക്കും വേണ്ടാതെയും
മറ്റുചിലപ്പോൾ
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും
അമൃത കണങ്ങൾ....!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...