Monday, April 1, 2013

ബാക്കി ...!!!


ബാക്കി ...!!!  
.
പകുത്തു പകുത്ത് 
എല്ലാം പകുത്തു
കൊടുത്തപ്പോഴും
പകുതി
പിന്നെയും ബാക്കി ...!
.
അതിനി എന്ത് ചെയ്യും ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

എന്നെ കുറിച്ച് ....!!!

എന്നെ കുറിച്ച് ....!!!  
.
അറിയാത്ത വരോട്  
എന്നെക്കുറിച്ച്
ഒന്നും
പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് .....!!!
.
അറിയാവുന്നവരോടാകട്ടെ
എന്നെക്കുറിച്ച്
ഒന്നും
പറയണ്ട കാര്യവും ഇല്ലെന്നും ...!!!
.
അപ്പോൾ പിന്നെ
ഞാൻ എന്നെക്കുറിച്ച്
ആരോട് പറയും ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...