Sunday, May 28, 2017

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!
.
പശു
ഒരു ഉപകരണവുമാണ്
വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു ജനതയ്ക്കുമേൽ
ഭിന്നിപ്പിന്റെ കൗശലത്തോടെ
ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ
മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുവേണ്ടി
സാമർഥ്യത്തോടെ
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു
രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!!

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!! . പുതപ്പ് ദേഹത്തോട് വലിച്ചു ചേർത്ത് ഉള്ളിൽ തന്റെ ദേഹം ചുരുട്ടി കൂട്ടി കട്ടിലിന്റെ അറ്റത്തിനും ചുമരിനുമിട...