Sunday, May 28, 2017

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!
.
പശു
ഒരു ഉപകരണവുമാണ്
വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു ജനതയ്ക്കുമേൽ
ഭിന്നിപ്പിന്റെ കൗശലത്തോടെ
ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ
മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുവേണ്ടി
സാമർഥ്യത്തോടെ
ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു
രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണം ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പിൻവിളികൾ ...!!!

പിൻവിളികൾ ...!!! . അവർ മൂന്നുപേർ ഒന്നിനുമേലെ ഒന്നായി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ...! . ഒന്നാമന് പിന്നിൽ രണ്ടുപേർ മൂന്നാമന് മുന്നിൽ രണ്ടുപേ...