Saturday, September 7, 2013

പുറം ....!!!

പുറം ....!!!  
... 
അകം മറച്ച്  
പുറം. 
പുറത്തിനുള്ളിൽ  
അകം ...! 
... 
പുറം തിരിയുമ്പോൾ  
മറുപുറം  
മറു പുറത്തിനിപ്പുറം  
മറുപുറം ...! 
... 
പുറം മറിച്ച്  
മറുപുറം തിരിച്ച്  
അപ്പുറമെത്തുമ്പോൾ  
വീണ്ടും മറുപുറം ...! 
.... 
അപ്പോൾ  
പുറമേത്  
അകമേത് ....! 
... 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ ...!!!  

മതം .. അതാണ് ... !!!

മതം .. അതാണ് ... !!! . കൊന്നവനും മരിച്ചവനും കണ്ടുനിൽക്കുന്നവർക്കും പ്രശ്നം മതം മാത്രമാണ് മനുഷ്യത്വമേയല്ല ....!!! . സുരേഷ്‌കുമാർ പ...