Saturday, September 7, 2013

പുറം ....!!!

പുറം ....!!!  
... 
അകം മറച്ച്  
പുറം. 
പുറത്തിനുള്ളിൽ  
അകം ...! 
... 
പുറം തിരിയുമ്പോൾ  
മറുപുറം  
മറു പുറത്തിനിപ്പുറം  
മറുപുറം ...! 
... 
പുറം മറിച്ച്  
മറുപുറം തിരിച്ച്  
അപ്പുറമെത്തുമ്പോൾ  
വീണ്ടും മറുപുറം ...! 
.... 
അപ്പോൾ  
പുറമേത്  
അകമേത് ....! 
... 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ ...!!!  

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...