Friday, February 28, 2014

നഷ്ടം ...!!!

നഷ്ടം ...!!!  
നഷ്ട്ടങ്ങൾക്ക്  
വേദനയുടെ  
രൂപം വരുന്നത്  
അവ പരിഹരിക്കാൻ  
അല്ലെങ്കിൽ  
പകരം വെക്കാൻ  
കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ...! 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

ഏകൻ ...!!!

ഏകൻ ...!!!  
.  
ഏകനാണ് ഞാൻ എന്നത്  
ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌  
ഞാൻ  
ഏകാനായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ...!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ    

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...