Sunday, June 22, 2014

സ്ത്രീ ...!!!

സ്ത്രീ ...!!!
.
ഹൃദയത്തിന്റെ
രണ്ടറകളിൽ വിഷവും
മറ്റേത് രണ്ടിൽ
അമൃതും നിറച്ച്
സ്നേഹവും മോഹവും
കരുണയും പ്രതികാരവും
സമാസമം ചേർത്ത്
കണ്ണീരിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത
പ്രവചനാതീതതയുടെ
വശ്യമനോഹരമായ
അത്ഭുത രൂപം ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...