Thursday, December 4, 2014

പുണ്ണ്യം തേടുന്ന വിശ്വാസികൾ ...!!!

പുണ്ണ്യം തേടുന്ന വിശ്വാസികൾ ...!!!
.
ദൈവം എന്നത് സത്യത്തെക്കാൾ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് . ഇത് എന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായവുമാണ് . ദൈവ വിശ്വാസം പൊതുവെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യ ജാതിക്കും ഉള്ളതുമാണ് . മത - ജാതി - ദേശ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിന്റെ, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടെങ്കിലും . ....!
.
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പലപ്പോഴും പല വഴികളാണ് . ഇതും വർഗ്ഗ , മത ജാതി ദേശ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു . ദൈവത്തെ ജീവൻ പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ജീവിതം പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ദൈവമാണ് എല്ലാമെന്നും, എന്നാൽ ദൈവം എന്നൊന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് ...!
.
വിശ്വാസം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് . അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ ആരും ഇടപെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല . എങ്കിലും വിശ്വാസവും ദൈവഭയവും മനുഷ്യനെ ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതരീതിയും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയും ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നതിനാൽ അതെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ....!
.
ദൈവത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വാസസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് യാത്രയാവുക പതിവാണ് . എല്ലാ മതങ്ങളും ദൈവം വസിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് എന്ന് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലുമാണ് . ചിട്ടയായ ജീവിത രീതികളോടെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാര ഉപചാരങ്ങളും ഒക്കെയായി തന്നെയാണ് അത്തരം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ യാത്രയാകുന്നതും .....!
.
ഓരോ മത വിശ്വാസികൾക്കും അവരവരുടെ മതത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ടാനങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് .വ്യക്തമായ ചടങ്ങുകളും ജീവിതചര്യകളും ഉണ്ട് ഇവയ്ക്കോരോന്നിനും . ആരുടേയും നിർബന്ധത്താലല്ല പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഇങ്ങിനെയുള്ള തീർത്തയാത്രകൾ തുടങ്ങുന്നത് . അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വ്യക്തമായും അതിന്റെ ഉദ്ധേശശുദ്ധി മനസ്സിലാക്കി അവയെല്ലാം പാലിക്കാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകണം ഇത്തരം യാത്രകൾക്ക് മുതിരേണ്ടതും . ഇത് അങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ സാമൂഹികമായും ഇതിന് പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ...!
.
ഏതു മതത്തിലായാലും , ഇത്തരം തീർത്തയാത്രകൾ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാവരോടും ദയയും കരുണയും ഉണ്ടാകണമെന്നും പിന്നെ ലഹരിവസ്തുക്കൾ വർജ്ജിക്കൽ , അക്രമങ്ങളും അനീതിയും ഒഴിവാക്കൽ , കള്ളവും ചതിയും ചെയ്യാതിരിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല പല ഗുണങ്ങളും അനുഷ്ടിക്കണമെന്നും വളരെ ശക്തമായും നിർബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായി മനുഷ്യൻ ഇത്തരം യാത്രകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ....!
.
എന്നാൽ ലോകം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്തരം യാത്രകളും പ്രഹസനമാകുന്നു ചിലർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ . ദൈവം എന്നത് പോലെ വിശ്വാസവും സ്വകാര്യമാണ് . ആരും ആരെയും ഒന്നിനും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പൊതുവിൽ ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പലരും മറ്റുള്ളവരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ എന്നപോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് . ഒരുകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഉചിതമായ തരം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല . എന്നിട്ടും അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷവുമാണ് വരുത്തി വെക്കുക എന്നും ഓർക്കുന്നത് നന്ന് ...!
.
ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം , മതസ്പർദ്ധയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച അക്രമങ്ങളും വളർത്തൽ തുടങ്ങി പല ദുർഗ്ഗുണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെ ഇത്തരം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ . ചിലരെങ്കിലും ഇതിനെ സാമൂഹികമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികമായി കാണുന്നതിനു പകരം മതപരം മാത്രവുമാക്കുന്നു . ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പലരും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുതുന്നത് സമൂഹത്തിനു തന്നെ നല്ലതാകും എന്നതിനാൽ സാമൂഹിക - മത ആചാര്യന്മാർ ഇതും അടിയന്തിരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ....!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കുപ്പായം ...!!!

കുപ്പായം ...!!! . കുപ്പായം അങ്ങിനെത്തന്നെയായിരിക്കണം . ദേഹത്തിനിണങ്ങി മനസ്സിനിണങ്ങി തന്നോട് താൻ ചേർന്ന് ......! . ഞാൻ നനയുമ്പോൾ നന...