Saturday, June 29, 2013

എനിക്ക് മാത്രം ...!!!

എനിക്ക് മാത്രം ...!!!  
എനിക്കു  
മാത്രം  
കാണുവാനായി  
എന്തിനാണ്  
എനിക്ക്  
എന്റെ  
മുഖം ...??? 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...