Monday, June 3, 2013

ജീവിതം...!!!

ജീവിതം...!!!    
.
നീയില്ലെങ്കിലും  
ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന്
നിന്നോട് ഞാൻ ...!
.
ഞാനില്ലെങ്കിലും  
നീ ജീവിക്കുമെന്ന്  
എന്നോട് നീയും ...!
.
ഞാനും നീയുമില്ലെങ്കിൽ  
പിന്നെന്തു ജീവിതം ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...