Sunday, April 27, 2014

ഇരുട്ട് ...!!!

ഇരുട്ട് ...!!!
.
കണ്ണടച്ചാൽ
ഇരുട്ട്
രാത്രിയായാലും
ഇരുട്ട് ....!
.
രാത്രിയിൽ കണ്ണടച്ചാൽ ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...