Monday, November 5, 2012

കാഴ്ച ...!

കാഴ്ച ...!

വലുതായി കാണാന്‍
വലിയ കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍
കണ്ണുകള്‍ വലുതല്ല
കാഴ്ചകള്‍ വലുതാകണമെന്ന് ....!

വലുതായി കണ്ടാലും
വലിപ്പം കാണാന്‍
വലിയ കാഴ്ച മാത്രമല്ല
ചെറുതെങ്കിലും നല്ലൊരു
മനസ്സും വേണമെന്നും ....!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!!

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!! . ഒരു പന്തിനുപിന്നാലെ ഒരായിരം മനസ്സുകളുരുളുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളും പച്ച വിരിച്ച മൈതാനങ്ങൾ മാത്രമാകുന...