Monday, January 28, 2013

രൂപങ്ങള്‍ ....!!!

രൂപങ്ങള്‍ ....!!!

പകുതി കീറിയ
മഴത്തുള്ളിയില്‍
മുഖം മറയ്ക്കുന്നത്
ഹൃദയം ....!

മഴ
ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങി
ഇടയ്ക്കു തന്നെ
അവസാനിക്കുമ്പോള്‍
മറ നീക്കി പുറത്തെത്തുന്നു
മുഖം ....!

കീരളിലെ നീറ്റലില്‍
കിനിയുന്ന രക്തം
സ്വയമലിയ്ക്കുന്നു
മഴ ...!

നഷ്ട്ടപെടുന്ന രൂപം
സ്വയം തിരയുന്നു
മുഖം ....!

മഴയില്‍,
തന്നില്‍ തന്നെയും ....!!!

സുരേഷ്കുമാര്‍ പുഞ്ചയില്‍ .

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!!

പശു ഒരു ഉപകരണവുമാകുമ്പോൾ ...!!! . പശു ഒരു ഉപകരണവുമാണ് വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്കുമേൽ ഭിന്നിപ്പിന്റെ കൗശലത്തോടെ ബുദ്ധിമാന്മാരു...