Sunday, October 27, 2013

ഓർമ്മ ...!!!

ഓർമ്മ ...!!!  
..
ജീവൻ തന്ന്
നിലനിർതുന്നവനെങ്കിലും
ചന്ദ്രനുദിക്കുമ്പോൾ
ആരാണ്
സൂര്യനെ ഓർക്കുക ...!!!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...