Wednesday, November 6, 2013

പ്രതിഫലം ...!

പ്രതിഫലം ...!    
.  
പകരം   
നൽകുന്നത്   
പ്രതിഫലം ...!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ   

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!!

ഒരു പന്തും ഒരായിരം മനസ്സുകളും ...!!! . ഒരു പന്തിനുപിന്നാലെ ഒരായിരം മനസ്സുകളുരുളുമ്പോൾ എല്ലാ ഇടങ്ങളും പച്ച വിരിച്ച മൈതാനങ്ങൾ മാത്രമാകുന...