Wednesday, August 14, 2013

ശത്രു ...!!!

ശത്രു  ...!!!  
അവനവന്റെ  
തോൽവികളിൽ നിന്നും  
തെറ്റുകളിൽ നിന്നും  
ഉരുത്തിരിയുന്ന  
ഭയമാണ്  
ശത്രു എന്ന മിഥ്യ ...!!! 
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...