Thursday, April 26, 2018

കരുത്ത് ....!!!

കരുത്ത് ....!!!
.
കരുത്ത് എന്നത്
കീഴ്പ്പെടുത്താനും
കവർന്നെടുക്കാനും
കരവിരുത് കാണിക്കാനുമുള്ള
അവകാശമല്ല ,
മറിച്ച്
സംരക്ഷിക്കാനും
സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള
അധികാരമുദ്രയാണ് ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...