Tuesday, June 18, 2013

നാവ് ....!

നാവ് ....!    
.  
വാക്കുകൾക്കു   
രൂപമില്ലെങ്കിൽ   
സംസാരിക്കാൻ   
എന്തിനാണ്   
നാവ് ... ???  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ   

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!! . പ്രണയം എന്നാൽ ഒരു സമർപ്പണവുമാണ് സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെത്തന്നെയുള്ള സ്വയം സമർപ്പണം...