Wednesday, November 8, 2017

കാഴ്ച്ചക്കു പകരം ...!!!

കാഴ്ച്ചക്കു പകരം ...!!!
.
കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക്
മൂക്കിനുമേലെ
വെക്കാനായി മാത്രം
എന്തിനാണൊരു
കണ്ണട ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

( ക്ഷമിക്കണം -
അംഗ പരിമിതരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല )

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...