Wednesday, December 6, 2017

രാവണനാകണം , എനിക്കും ...!!!

രാവണനാകണം , എനിക്കും ...!!!
.
മര്യാദാ പുരുഷനായ
രാമനാകുന്നതിനേക്കാൾ
എനിക്കിഷ്ട്ടം
രാക്ഷസനായൊരു
രാവണാനാകുന്നത് തന്നെ...!
.
പത്തു തലകളും
അതിനൊത്ത ചിന്തകളും
ഇരുപതു കൈകളും
അതില്പരം പ്രവൃത്തികളും
ഒത്തുചേർന്നൊരു
ആസുര രാവണൻ .....!
.
സ്വാമിയായിട്ടും
പൂർണ്ണനായിട്ടും
ഒറ്റവാക്കിൽ
കളങ്കിതനാകുന്നതിനേക്കാൾ
എനിക്കിഷ്ട്ടം
കളങ്കമില്ലാത്ത
കളങ്കിതനാകുന്നത് തന്നെ ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ


കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...