Friday, November 1, 2013

ആഘോഷം ....!

 ആഘോഷം ....!  
.
അമ്മ  
കണ്ണ് മിഴിയാത്ത  
കുഞ്ഞുമകളെ  
കാമുകന് കാഴ്ചവെച്ച്‌  
ആഘോഷിക്കുന്നു ...!
.
മക്കൾ  
വായോവൃദ്ധയായ  
അമ്മയെ  
അമ്പലങ്ങളിൽ നടതള്ളി  
ആഘോഷിക്കുന്നു...!
.
ഞാനിവിടെ  
ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന  
എന്റെ  
സുന്ദര കേരളത്തിന്റെ  
പിറവിയും  
ആഘോഷിക്കുന്നു ...!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...