Thursday, October 19, 2017

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!

പ്രണയം ഇങ്ങിനെയുമാണ് ...!!!
.
പ്രണയം എന്നാൽ
ഒരു സമർപ്പണവുമാണ്
സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ച്
സ്വയം ഉപേക്ഷിച്ച്
തന്നെത്തന്നെയുള്ള
സ്വയം സമർപ്പണം ....!
.
അവിടെ
കൊടുക്കൽ
വാങ്ങലുകളില്ല
പ്രതീക്ഷയും
നിരാശയുമില്ല
കൂടിച്ചേരലും
വേർപിരിയലുമില്ല ....!
.
ദേഹവും ദേഹിയുമില്ലാതെ
കാമനകളും കല്പിതങ്ങളുമില്ലാതെ
നിറങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളുമില്ലാതെ
നിഷ്കാമമായ പ്രണയം ....!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...