Wednesday, May 15, 2013

യാത്ര ...!!!


യാത്ര ...!!!      
.  
തുഴ പുറകിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ    
വള്ളം മുന്നോട്ട്‌ , മുന്നോട്ട് ....!  
.  
തുഴയാതെ നിന്നാലും    
തുഴയില്ലാതെ നിന്നാലും    
വള്ളം പിന്നെയും മുന്നോട്ട്  ...!!!  
.  
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ    

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...