Sunday, December 17, 2017

എത്തിനോക്കുന്ന കൺകളിൽ ..!!!

എത്തിനോക്കുന്ന കൺകളിൽ ..!!!
.
അപ്പുറത്തേക്ക്
എന്തിനും
എത്തിനോക്കുന്ന
നമ്മുടെ
കണ്ണുകളിൽ
എന്തേ
ഒരൽപ്പം
കാരുണ്യത്തിന്റെ
കനിവില്ലാതെ
പോകുന്നു
ഇപ്പോൾ ...???
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!!

പുതപ്പിനടിയിലെ രാത്രികൾ ...!!! . പുതപ്പ് ദേഹത്തോട് വലിച്ചു ചേർത്ത് ഉള്ളിൽ തന്റെ ദേഹം ചുരുട്ടി കൂട്ടി കട്ടിലിന്റെ അറ്റത്തിനും ചുമരിനുമിട...