Wednesday, September 13, 2017

കണ്ണനാകണം, എനിക്കും ...!!!

കണ്ണനാകണം, എനിക്കും ...!!!
.
കണ്ണനാകണം എനിക്കും -
എന്റെ രാധയുടെ ,
ഗോപികമാരുടെ ,
കുചേലന്റെ ,
ദേവകീ യശോദമാരുടെ ,
പിന്നെയാ പ്രിയസഖി -
ദ്രൗപതിയുടെയും ...!
.
എനിക്കും
ദൂതനാകണം
തോഴനാകണം
ചോരനും
പിന്നെ
തേരാളിയും .... !
.
പർവ്വതം കുടയാക്കണം
കാളിയന്റെ വിഷമെടുക്കണം
കംസനെ കൊല്ലണം
പിന്നെയൊരു
മഹായുദ്ധവും ചെയ്യണം ...!
.
പക്ഷെ
എനിക്കൊരു രണഭൂമിയില്ല
പിന്നെ, പടയാളികളും ...!!!
.
സുരേഷ്‌കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...