Monday, March 12, 2018

കർഷകർക്കൊപ്പം ...!!!

കർഷകർക്കൊപ്പം ,
പണിയെടുക്കുന്നവർക്കൊപ്പം ,
എന്റെയും വിശപ്പകറ്റുന്നവർക്കൊപ്പം ,
മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾക്കുമൊപ്പം
ഈ ഞാനും ...!!!

2 comments:

Sivananda S said...

ഞാനുമുണ്ട്..

Muralee Mukundan , ബിലാത്തിപട്ടണം said...

കർഷകർക്കൊപ്പം ,
എന്റെയും വിശപ്പകറ്റുന്നവർക്കൊപ്പം...

ഓരോ പെണ്ണും ...!!!

ഓരോ പെണ്ണും ...!!! . ഓരോ പെണ്ണും ഓരോ വന്മരങ്ങളുമാണ് , ഇലകളും കൊമ്പുകളും കൊമ്പുകളിൽ നിറയെ പൂക്കളും പിന്നെ പഴങ്ങളും നിറച്ച് , തനിക്കു കീ...